Famílies de l’escola President Salvans denuncien discriminació i segregació

L'Assemblea de Famílies critiquen que s'han cobrat il·legalment quotes obligatòries i que s'ha produït una davallada en els resultats acadèmics

Membres de l'assemblea de l'escola President Salvans - Auró

Membres de l’assemblea de l’escola President Salvans – Auró | Cedida

L’Assemblea de Famílies de l’Escola President Salvans – Auró, formada per una mitjana de 80 famílies, ha dut a terme diverses accions de manera auto-organitzades per reclamar i denunciar als Serveis Territorials del Departament d’Educació i la Inspecció Educativa, així com a l’Ajuntament de Terrassa i Síndic de Greuges, una sèrie de problemàtiques que afecten el centre públic.

Així, el col·lectiu ha fet un llistat dels greuges que considera que cal solucionar de forma immediata perquè no tinguin lloc el proper curs escolar:

“• Desinversió pública. El Departament d’Educació finança dues escoles privades concertades a menys de 600 metres al temps que devalua la nostra escola pública.

Conseqüent segregació i conversió en gueto escolar. Més del 90% de les famílies i alumnat som marroquines. Infants aïllats de la realitat del barri i la ciutat, pel privilegi d’altres famílies de fugir de la devaluació i dificultats educatives de la nostra escola, i per no barrejar-se amb nosaltres.

Decreixement dels resultats acadèmics. A les nenes i nens a l’escola pública els hi costa assolir el castellà i el català, així com altres matèries i competències, per l’efecte negatiu de la segregació: no hi ha «efecte company». L’alumnat, exceptuant la docència, no té amb qui parlar castellà o català i practicar-los tal com ho fan la resta d’escoles de la zona.

Cobrament il·legal de quotes obligatòries. L’equip directiu cobra irregularment durant 9 anys, amb diferents quantitats econòmiques, quotes obligatòries i indivisibles que inclouen despeses de material i funcionament intern de l’escola, així com les sortides.

L’equip directiu no accepta el cobrament de sortides sense re-pagar l’ensenyament públic. Ens obliguen a tornar a pagar un servei públic que ja està sufragat amb els nostres impostos a la Hisenda pública, per tenir accés a les sortides.

Discriminacions per motius econòmics, tant pel que fa l’accés a material com sortides.

Absència de transparència, despotisme i comunicació fallida, així com menyspreu cultural durant anys per part de l’equip directiu que liquida la confiança de la Comunitat Educativa en el seu mandat”.

Membres de l'assemblea de l'escola President Salvans - Auró

Membres de l’assemblea de l’escola President Salvans – Auró | Cedida

Amb aquests supòsits com a eix principal de les seves reclamacions, consideren que el Departament d’Educació ha de “de-segregar urgentment i dotar pressupostàriament amb inversió pública adient a l’escola, pel bé públic i interès general que ha de regir que l’educació pública ha de ser de universal, de qualitat i amb igualtat d’oportunitats”. També reclamen que es planifiqui “amb concreció i transparència” un pla educatiu de qualitat a l’escola pel curs 2019-2020. “Això passa per estabilitzar també la plantilla docent i dotar-la de les condicions materials dignes per desenvolupar la seva tasca”, afirmen.

Així mateix, consideren urgent suprimir “el re-pagament il·legal de l’ensenyament públic i al pròxim curs els cobraments a les famílies siguin voluntaris, transparents, detallats i pagats per concepte i no com una tarifa plana irregular que dona peu a discriminacions per motius econòmics”. I també proporcionar beques per material i sortides, tal com passa a altres ciutats, “atès que som famílies desfavorides i l’Administració educativa té la obligació de garantir la igualtat d’oportunitats”.

L’Assemblea lamenta que en aquests mesos de lluita, la resposta per part de les autoritats públiques, sigui l’equip directiu, el director dels Serveis Territorials i l’Ajuntament, ha estat transmetre “informacions completament falses a la premsa i organitzacions, al fil de difamar per desacreditar les famílies immigrants segregades, empoderades i mobilitzades– majoria femenina i marroquina – arribant a encarregar trucades policials per amenaçar-nos, enlloc de donar una resposta institucional d’interès públic a la infància de Can Palet”.

Nou comentari