MónTerrassa
El Consorci de Residus aprova un pressupost de 22’8 milions pel 2017

El pressupost del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental per a l’exercici 2017 és de 22.817.920,34 euros. Aquest matí s’han aprovat per majoria els comptes per l’any vinent en el Ple del Consorci. Es tracta d’un pressupost que té un creixement del 6% respecte de l’any anterior. Aquest increment es fonamenta en la major quantitat de tones tractades i l’increment dels cànons de l’Agència de Residus de Catalunya.

El pressupost focalitzarà la seva despesa en la gestió i seguiment dels contractes que té amb els operadors de les plantes pròpies o dels serveis contractats. També fa una aposta per proves pilot que permetin validar sistemes que millorin els resultats de les recollides selectives. A més, el pressupost té en compte el trasllat de la seu del Consorci a Terrassa, que ha de ser la concreció d’un procés de modernització i adequació normativa dels sistemes de gestió del Consorci. Pel que fa a les despeses, més de la meitat dels 22.817.920,34 € s’han d’imputar, igual que els ingressos, al cost del tractament dels residus al CTR-Vallès. En concret, 12.623.464,4 €. L’increment respecte del 2016 és de 966.288,4 €, augment que es dóna per un major volum de residus a tractar i un increment del cànon de l’ARC. Per al 2017 es manté la plantilla del Consorci i es preveu el trasllat de la seu a Terrassa.

També es mantenen el programes de sensibilització ambiental. D’altra banda, el ple d’avui també ha aprovat els preus de tractament de l’orgànica a la planta de Biometanització de Can Barba i del tractament de voluminosos a la Planta de voluminosos amb l’increment de l’IPC. El preu de Can Barba també s’incrementa per l’augment del cànon de l’Agència de Residus de Catalunya. Un altre punt destacat aprovat avui és la creació d’una Comissió d’estudi de la gestió de la Planta de Biometanització de Can Barba. Aquesta Comissió ha d’avaluar el sistema de gestió de la Planta, atès que el proper 30 de juny finalitza la concessió actual. Aquest òrgan avaluarà la conveniència de seguir amb una gestió indirecta a través d’una empresa o bé si es gestiona directament des del Consorci.

Nou comentari

Comparteix