La crisi sanitària global derivada de la COVID-19 ha donat lloc a una situació d’emergència de salut pública sense precedents, que evoluciona a un ritme intens, i que suposa un gran repte per a les diferents administracions, especialment per als ajuntaments que són l’administració més pròxima a la ciutadania.

Conèixer l’evolució i l’impacte de la pandèmia en l’àmbit local és necessari per a la presa de decisions dirigides a protegir la salut de la població. Amb aquesta finalitat la Secció d’Informació i Anàlisi del Servei de Salut Pública i l’Oficina Tècnica de Sistemes d’Informació Municipals de la Diputació de Barcelona han creat un visor de dades municipals de la pandèmia Casos COVID-19 per municipi. Es tracta d’una eina creada per donar resposta a la necessitat manifestada pels ajuntaments de disposar de dades locals actualitzades per conèixer la situació de la pandèmia en el municipi, i fer front a les possibles onades.

Aquest visor de dades interactiu mostra les dades de la COVID-19 dels municipis majors de 200 habitants de la demarcació de Barcelona. Les dades provenen del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (registre RSAcovid19 del Departament de Salut), s’actualitzen diàriament i es mostren a través de gràfics d’elaboració pròpia, amb la voluntat de presentar-les de manera visual, àgil i entenedora.

Accedir al nou visor de dades municipals

Nou comentari