En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit crèdits per un valor total de 525.000 € als ajuntament de Sentmenat, Terrassa i Vacarisses.

A Terrassa (175.000 €) el crèdit és per a finançar la segona anualitat de l’adquisició d’una finca a Torrebonica, a Vacarisses (175.000 €) per a l’ampliació del consultori municipal; mentre que a Sentmenat (175.000 €) és per inversions de bens mobles d’aquest 2018.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d’atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 175.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.

Nou comentari