MónTerrassa
Es demana al govern de l’estat millorar els processos de tramitació de la renovació del NIE

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A RECLAMAR LA MILLORA DE LES CONDICIONS PER A RENOVAR EL NIE

L’estat d’alarma decretat el passat 14 de març de 2020 va suposar una aturada de molts serveis oferts per les administracions públiques. La seva reactivació amb el fi del primer estat d’alarma, al mes de juny, va provocar unes llistes d’espera i saturació en la realització de gestions i tràmits a l’administració pública que restaven pendents.

El retard de les concessions de les cites prèvies per a realitzar processos administratius estan agreujant situacions que es desemboquen en cadena; no poder fer alguns tràmits burocràtics dificulta la possibilitat d’accedir a altres tràmits, prestacions o gestions del dia a dia de moltes famílies.

Al 2019 es registraven retards en les principals gestions d’estrangeria. 360.000 persones afectades per retards que, en alguns casos, excedien fins a 2 anys.

La situació provocada per la COVID19 ha agreujat la situació i s’ha hagut de prendre mesures temporals i excepcionals. En aquest cas, el govern de l’estat, decideix la renovació automàtica per 6 mesos de documents que estan a punt d’expirar.

Per a persones d’origen estranger aquesta situació de dificultats burocràtiques els està afectant de forma greu en la renovació dels seus NIE. Aquest escenari, per tant, els afecta en la possibilitat de fer tramitacions a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària, entre d’altres. A més, hi ha molts documents bloquejats per no poder comptar amb el NIE actualitzat i, conseqüentment, l’agreujament de moltes situacions socials i familiars.

Les llargues llistes d’espera per a renovar el NIE està portant a que moltes cites prèvies es donen amb terminis de fins a 6 mesos. No obstant, moltes persones no tenen possibilitat d’adquirir cita prèvia i, per tant, s’està anant a altres municipis que puguin estar menys saturats a intentar realitzar els seus tràmits.

Per tots els motius exposats anteriorment, sol·licitem a la Junta de Portaveus l’aprovació dels següents acords,

PRIMER.- RECLAMAR al govern de l’estat que millori els processos de tramitació de la renovació del NIE incrementant els recursos humans i materials a disposar de forma temporal per tal d’agilitzar i descongestionar les oficines públiques, així com facilitar que les ciutadanes i ciutadans que hagin d’accedir a aquests tràmits d’estrangeria no hagin de desplaçar-se a altres municipis i es tramitin simultàniament les de la mateixa unitat familiar en una sola vegada.

SEGON.- INSTAR al govern de l’estat que faciliti que els procediments i tràmits de renovació del NIE sigui iguals als de renovació del DNI, que una ciutadana o un ciutadà es poden emportar el document acreditatiu el mateix dia que ha fet les gestions.

TERCER.- COMUNICAR al govern de l’estat, al Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) i a l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) l’aprovació o no d’aquests acords.

Nou comentari

Comparteix