Maria Teresa Crespo Bochaca, 93 anys

Vetlla: sala de vetlla 7, des del dia 26-04-2018 a les 11:00 hores

Cerimònia: el dia 27-04-2018 a les 09:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 27-04-2018 a les 09:30 hores

Francisco Cerezo Martínez, 92 anys

Vetlla: sala de vetlla 9, des del dia 26-04-2018 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 27-04-2018 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa

Inhumació: el dia 27-04-2018 a les 10:30 hores

Francisco García Gómez, 65 anys

Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 26-04-2018 a les 19:00 hores

Cerimònia: el dia 27-04-2018 a les 11:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 27-04-2018 a les 11:30 hores

Felicitas Chico Camacho, 73 anys

Vetlla: sala de vetlla 6, des del dia 26-04-2018 a les 17:30 hores

Cerimònia: el dia 27-04-2018 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 27-04-2018 a les 12:30 hores

Pere Davi Utset, 94 anys

Inhumació: el dia 27-04-2018 a les 15:00 hores

Josefina Julià Estrada, 97 anys

Cerimònia: el dia 27-04-2018 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 27-04-2018 a les 16:30 hores

Gertrudis Casas Riera, 83 anys Vetlla: sala de vetlla 4, des del dia 27-04-2018 a les 10:00 hores Cerimònia: el dia 27-04-2018 a les 17:00 hores Lloc de cerimònia: Temple Cementiri Inhumació: el dia 27-04-2018 a les 17:30 hores

Nou comentari

Comparteix