Lluís Casas Font, 85 anys

Vetlla: sala de vetlla 6, des del dia 24-01-2017 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 09:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 25-01-2017 a les 09:30 hores

José Martín Rivera, 85 anys

Vetlla: sala de vetlla 8, des del dia 24-01-2017 a les 12:00 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 25-01-2017 a les 10:30 hores

Pilar Dios Ezequiel, 87 anys

Vetlla: sala de vetlla 2, des del dia 24-01-2017 a les 09:30 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 11:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 25-01-2017 a les 11:30 hores

Emilia Naval Ortín, 96 anys

Vetlla: sala de vetlla 7, des del dia 24-01-2017 a les 12:30 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 25-01-2017 a les 13:00 hores

Àngel Lao Balañà, 68 anys

Vetlla: sala de vetlla 4, des del dia 24-01-2017 a les 15:30 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 15:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 25-01-2017 a les 15:30 hores

Esperança Ro Solano, 96 anys

Vetlla: sala de vetlla 3, des del dia 24-01-2017 a les 15:30 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 15:30 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 25-01-2017 a les 16:00 hores

Jonathan Expósito Ramírez, 37 anys

Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 24-01-2017 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 25-01-2017 a les 16:30 hores

Vicenç Luis Biezma, 89 anys

Vetlla: sala de vetlla 5, des del dia 24-01-2017 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 16:30 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 24-01-2017 a les 17:43 hores

Isabel Martínez Cano, 87 anys

Vetlla: sala de vetlla 9, des del dia 24-01-2017 a les 18:00 hores

Cerimònia: el dia 25-01-2017 a les 17:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 25-01-2017 a les 17:30 hores

Nou comentari

Comparteix