Gertrudis Corpas Mérida, 82 anys

Vetlla: sala 4, des del 12/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/12 a les 12 h

Cremació: 13/12 a les 12.30 h

José Díaz Gómez, 91 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/12 a les 15 h

Cremació: 13/12 a les 15.30 h

Eusebio Oliva Muñoz, 95 anys

Vetlla: sala 6, des del 12/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/12 a les 16 h

Inhumació: 13/12 a les 16.30 h

Arshad Mohammad, 57 anys

Cerimònia: Mesquita Dawat-e-Islam, 13/12 a les 16 h

Nou comentari