Manuel Reina Ramírez, 93 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 09-08-2020 a les 15:00 hores,

Cerimònia: el dia 10-08-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 10-08-2020 a les 11:30 hores

Consuelo Ramos Jiménez Del Barco, 92 anys

Vetlla: sala 7, des del 09/08 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/08 a les 9 h

Cremació: 10/08 a les 9.30 h

José Antonio González Fernández, 80 anys

Vetlla: sala 6, des del 09/08 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/08 a les 10 h

Inhumació: 10/08 a les 10.30 h

Carlos Benedi Romero, 55 anys

Vetlla: sala 9, des del 09/08 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/08 a les 11 h

Inhumació: 10/08 a les 11.30 h

Miguel Piqueras Colomera, 63 anys

Vetlla: sala 1, des del 09/08 a les 19 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/08 a les 12 h

Cremació: 10/08 a les 12.30 h

Nou comentari