Josep Juárez Ávalos, 86 anys

Vetlla: sala 2, des del 04/12 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/12 a les 9 h

Inhumació: 05/12 a les 9.30 h

Araceli García Luna, 88 anys

Vetlla: sala 5, des del 03/12 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/12 a les 10 h

Cremació: 05/12 a les 10.30 h

Rosa González Pérez, 92 anys

Vetlla: sala 6, des del 04/12 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/12 a les 15 h

Cremació: 05/12 a les 15.30 h

Dolores Morialit Algarra, 58 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/12 a les 16 h

Inhumació: 05/12 a les 16 h

Enriqueta Salazar Rincón, 79 anys

Vetlla: sala 8, des del 04/12 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/12 a les 17 h

Inhumació: 05/12 a les 17.30 h

Joaquina Rubio Zapater, 92 anys

Vetlla: sala 4, des del 05/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/12 a les 11 h

Cremació: 06/12 a les 11.30 h

Nou comentari