Margarida Trenchs Puigdomènech, 101 anys

Vetlla: sala de vetlla 6, des del dia 03-08-2017 a les 15:30 hores

Cerimònia: el dia 04-08-2017 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 04-08-2017 a les 10:30 hores

Abundio Luque Pérez, 88 anys

Vetlla: sala de vetlla 2, des del dia 03-08-2017 a les 15:00 hores

Cerimònia: el dia 04-08-2017 a les 11:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 04-08-2017 a les 11:30 hores

Javier Pérez Aguilar, 88 anys

Vetlla: sala de vetlla 4, des del dia 03-08-2017 a les 15:00 hores

Cerimònia: el dia 04-08-2017 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 04-08-2017 a les 12:30 hores

Nou comentari

Comparteix