MónTerrassa
Constituït l’òrgan per impulsar i enfortir experiències entorn a la política d’habitatge

Aquesta tarda de dijous ha tingut lloc la sessió de constitució del Consell Municipal d’Habitatge (CMH) de Terrassa, que és l’òrgan consultiu i de participació de la ciutadania, les entitats i associacions, els gremis i col·lectius professionals que, juntament amb les institucions, ha de permetre implementar polítiques d’habitatge més participatives, transparents i dotar d’un nou marc de reflexió i corresponsabilització envers aquestes. Ha presidit aquesta primera sessió ordinària l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la primera tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, com a vicepresidenta primera de l’òrgan.

Ballart ha explicat en l’obertura de la sessió de constitució que el nou Consell «neix amb l’objectiu de dotar a la ciutat d’un nou organisme que permeti unes polítiques d’habitatge més participatives i transparents, implicant a la ciutadania d’un nou marc de reflexió i corresponsabilització vers aquestes. La creació d’aquest espai estable de participació ciutadana en matèria d’habitatge al municipi prové precisament d’un procés participatiu, el del Pla Local d’Habitatge, amb les entitats, la ciutadania, els col·legis i professionals, els grups polítics i els serveis municipals». L’alcalde ha aprofitat per fer «una crida a que, com a ciutadanes i ciutadans, entitats, institucions i empreses, siguin propositives i proactives per tal de sumar com a part d’aquest teixit per continuar fent ciutat i, més que mai, comunitat».

Per la seva part, Melgares ha incidit en que «com a Consell, caldrà donar veu a les diferents necessitats i posicionaments al voltant de l’habitatge, implicant la ciutadania i consensuant amb els principals agents de la ciutat. Haureu d’estar també amatents a potenciar i millorar la concertació entre operadors públics i
privats, establint un diàleg entre tots els protagonistes que participen en les polítiques d’habitatge, fomentant també un treball interseccional amb les diferents àrees municipals». La tinenta d’alcalde ha assegurat que «hem de seguir sent una ciutat valenta en matèria d’habitatge. Ho hem estat i ho seguirem sent reclamant que es pugui limitar el preu del lloguer, defensant famílies que reben amenaces de desnonament o ajudant aquelles que es troben en situació de pobresa energètica o de no poder assumir un lloguer o una hipoteca».

En la sessió s’han tractat temes com el nomenament dels membres del Plenari del
CMH, l’elecció de la vicepresidència i de la Comissió Permanent -en aquest cas, s’ha
explicat com s’han de presentar les candidatures, i serà en la següent sessió del
Plenari quan es decidirà entre les candidatures presentades-; la presentació de
noves sol·licituds de representants per formar part del Plenari; la confecció del
calendari de reunions de 2021, així com per parlar de les principals actuacions 2019-
2020 i la planificació actuacions 2021.

Objectius principals de CMH
El CMH és un òrgan consultiu i participatiu de l’Ajuntament de Terrassa que té com a
objectiu principal fomentar, impulsar i enfortir experiències i propostes entorn a la
política d’habitatge a la ciutat, de manera que permeti:
 Donar veu a les diferents necessitats i posicionaments a l’entorn de l’habitatge
 Implicar la ciutadania en les polítiques d’habitatge
 Consensuar amb els principals agents relacionats amb l’habitatge les
actuacions municipals en l’àmbit.
 Fer el seguiment del Pla Local d’Habitatge i de les actuacions previstes,
vetllant pel manteniment de la coherència global i qualitat en el se
desenvolupament.
 Potenciar i millorar la concertació entre operadors públics i privats que,
d’alguna manera, participen en les polítiques d’habitatge, i entre les diferents
àrees municipals fomentant el treball transversal i interseccional.

Funcions
Les funcions principals del nou òrgan són:
 Participar en la definició de les estratègies i objectius en matèria d’habitatge
 Fer propostes sobre qualsevol assumpte en matèria d’habitatge
 Promoure processos participatius, memòries i informes en matèria d’habitatge
 Crear espais de debat i de reflexió que integrin totes les òptiques dels
diferents agents per poder tenir una visió estratègica de ciutat en l’àmbit de
l’habitatge.
 Crear espais que facilitin la col·laboració, l’intercanvi d’informació i
d’experiències, el coneixement mutu i el treball compartit entre les diverses
institucions, col·lectius i entitats ciutadanes que estiguin vinculades en l’àmbit
de l’habitatge a Terrassa.
 Seguiment i avaluació del compliment de les polítiques d’habitatge de la
ciutat.

Composició
El CMH està format pel Plenari, on són representades les entitats i col·lectius de
l’àmbit sectorial i els serveis municipals; per la comissió permanent i per les
comissions de treball. El Reglament del Consell preveu que en puguin formar part
com a membres del Plenari diverses entitats i agents de l’àmbit habitacional de la
ciutat, entre ells el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi
d’Aparelladors, la Cambra de la Propietat i el Gremi de Constructors, la Plataforma
d’Afectat per la Hipoteca i el Colectivo Sin Vivienda; Prou Barreres, l’Espai Drets o la
Sindicatura de Greuges de Terrassa, entre d’altres. Aquests organismes, per ser
membres del CMH, només hauran de nomenar a un representant, respectivament.
D’altra banda, com a la resta de consells participatius municipals, les entitats i
organisme que no constin en el Reglament però també vulguin formar part d’aquest
Consell, ho poden fer presentant una sol·licitud i seguint els passos habituals.
La creació del nou organisme està contemplada al Pla Local d’Habitatge i el
reglament es va aprovar al Ple municipal de novembre.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa