MónTerrassa
El Consorci Sanitari de Terrassa deixa d’estar intervingut i enceta nova etapa

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha recuperat el règim d’autonomia de gestió que va perdre durant l’any 2016, com a conseqüència de la greu situació financera general de l’entitat segons resolució de data 25 de febrer del 2021, de la Comissió Interdepartamental per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari. La resolució implica que el CST té plena capacitat d’assolir els objectius assistencials que el Departament de Salut li encarrega i de portar a terme una gestió eficient dels recursos econòmics públics que es posen al seu abast.

La recuperació de l’autonomia de gestió es produeix després de cinc anys de treball intens i d’execució d’un Pla de Viabilitat que va elaborar el CatSalut i el Consorci Sanitari de Terrassa on es va marcar l’itinerari a seguir per tal que el CST tornés a l’equilibri econòmic i a una situació financera general més favorable. Les principals línies d’execució del Pla han estat la millora de la productivitat i de l’eficiència interna de l’organització, que ha requerit un esforç mantingut per part de tots els professionals del CST, l’adequació progressiva a les condicions laborals del sector, l’increment progressiu de l’activitat assistencial i del Contracte Programa, la disminució progressiva de l’endeutament a llarg termini mitjançant un pla d’amortització de deutes i l’augment de la inversió en tecnologia i equipaments.

La millora de la situació econòmica del CST ha estat progressiva i s’ha anat produint al llarg dels cinc anys d’execució del pla, i que ha acabat amb un resultat equilibrat de l’exercici 2020. Aquest equilibri final del 2020 permetrà també aquest any el pagament als professionals de les retribucions vinculades a objectius.

Actualment, el CST aborda una nova etapa, amb la renovació del Pla Estratègic de l’entitat, la definició de nous objectius estratègics per aquest període, i l’assumpció de nous reptes assistencials que han de permetre continuar millorant l’atenció que proporcionen als pacients.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa