El confinament general derivat de la pandèmia va significar el tancament dels centres educatius durant el darrer curs escolar i va afectar de manera important però desigual a la comunitat educativa: la pèrdua de la presencialitat ha agreujat les desigualtats socials i educatives aflorant carències estructurals del nostre sistema educatiu i ha perjudicat de manera molt especial a l’alumnat més vulnerable. Les dificultats en el repartiment de les targes de menjador o en la superació de la profunda bretxa digital han estat àmpliament debatudes i no m’estendré en la seva explicació, però és important que, després de l’experiència viscuda, no es tornin a repetir en aquest curs 20-21 que tot just estrenem.

Els socialistes de Terrassa defensem la educació com a servei essencial i en igualtat d’oportunitats, que en aquesta situació difícil ha d’aplicar de manera efectiva les mesures sanitàries per garantir la seguretat. Tot i entendre les dificultats, resulta imprescindible una governança corresponsable amb el conjunt de la comunitat educativa i especialment amb els ajuntaments, amb lleialtat institucional i transparència, d’acord amb les competències i recursos disponibles.

Per garantir la igualtat d’oportunitats hem de prendre mesures que assegurin una educació equitativa: és fonamental un començament de curs segur, amb les màximes garanties de prevenció i protecció de la salut per tota la comunitat educativa; amb la màxima presencialitat, especialment en les primeres etapes, per no perdre la socialització; i amb recursos suficients per fer front a episodis de confinament o quarantena que puguin produir-se. Aquestes conviccions han estat la guia de l’activitat política del nostre grup municipal a l’Ajuntament de Terrassa. Amb aquesta intenció ja vam presentar al ple de maig la moció Protecció i garantia del dret a l’educació i per al foment de les oportunitats educatives, amb 10 acords, a on es demanava un diàleg actiu a les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, amb tots els sectors de la comunitat educativa, i un conjunt de mesures educatives, sanitàries i compensatòries als centres de la ciutat.

Altres demandes estaven orientades a la compensació econòmica a l’Ajuntament per l’increment de despesa per garantir les mesures de prevenció de la salut i per posar a disposició nous espais, donades les possibles reduccions de ràtio que podien produir-se. Al mes de juliol, davant la proximitat del començament de curs i la manca de lideratge del Departament vam presentar una nova moció , amb 9 acords, sota el títol Frenem el virus, activem l’educació; demanàvem actuacions com la creació d’una comissió municipal dins del CEM per fer propostes d’actuació educativa en les diferents situacions de la pandèmia, o la creació d’un protocol d’actuació respecte a l’alumnat més vulnerable coordinat amb les comissions socials dels centres. No menys important era les peticions de la presència de personal d’infermeria als centres educatius (i especialment en centres d’Educació Especial), l’increment de recursos per garantir la suficiència alimentària i les despeses de neteja i higiene.

La situació actual, tan diferent a la de finals de juny i principis de juliol, amb forts episodis de rebrot, ha generat un reforç de les mesures de prevenció, algunes tan importants com la reducció de ràtios a les aules del segon cicle d’Educació Infantil i Primària, que donades les dates en que es trobem seran de difícil compliment a tots els centres, per les necessitats d’espais i professorat que comporten. D’altra banda, presentarem una nova moció aquest mes de setembre encaminada a donar respostes clares i contundents a aquesta emergència educativa: l’eliminació de la sisena hora en els centres de màxima complexitat, la manca de concreció respecte als recursos addicionals per menjadors i les majors despeses d’higiene i neteja, la lluita contra la segregació escolar o l’abandonament prematur, les incerteses sobre les mesures per fer front a la baixada de ràtios o l’atenció del l’alumnat amb necessitats educatives especials. Volem posar en valor el treball de les i els docents, el gran valor del nostre sistema educatiu, que davant les incerteses o mancances que s’acabaran produint actuaran amb la professionalitat que tots esperem. La nostra aportació és i vol ser constructiva, entenent les dificultats de la situació però apostant per garantir una educació de qualitat, equitativa i inclusiva per avançar en la cohesió social i per garantir el present i el futur de la nostra ciutat. Són imprescindibles recursos i criteris clars que transmetin prudència però també seguretat a la comunitat educativa i a la societat en general. Hem de trobar el sentit comú entre les mesures de seguretat i de salut i mantenir la qualitat educativa. Seria un greu error que les dificultats actuals afectéssim la necessària millora educativa que necessitem i necessitàvem ja abans de la pandèmia.

Necessitem un inici de curs amb compromís i confiança de tots els sectors de la comunitat educativa en aquests moments de dificultat. El futur individual i col·lectiu depèn en gran part de les administracions però també de la nostra actitud individual, fent de l’educació el veritable motor del canvi per construir ciutats i societats més pròsperes i més justes. Els socialistes ens sumem!

Alfredo Vega President del Grup Municipal Socialista de terra i Primer Secretari del PSC Terrassa

Nou comentari