MónTerrassa
El Cementiri de Terrassa tindrà un nou espai per al dol gestacional i neonatal

En el ple telemàtic de febrer s’ha llegir l’ACORD DE PORTAVEUS PER A VISIBILITZAR EL DOL PERINATAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La maternitat i/o la paternitat, en qualsevol de les seves expressions, orígens o naturalesa és una de les experiències vitals més especials que hom pot experimentar. Al llarg dels darrers anys, els naixements a Catalunya han disminuït de forma considerable. Diferents factors i elements socioeconòmics i socioculturals han estat i són determinants en aquesta davallada de prop de 22.500 naixements menys entre 2009 i 2019 (al 2019 hi ha hagut 61.500 naixements a Catalunya). Tal i com el naixement, la mortalitat infantil també és, òbviament, present en la nostra societat. Tot i comptar amb un sistema sanitari avançat i pioner en molts tractaments mèdics, hi ha encara moltes morts que són prematures. De vegades, aquestes es produeixen en les setmanes d’embaràs i els primers dies de vida del nadó. Aquestes morts que es produeixen entre la setmana 22 de gestació fins als 28 dies després de néixer es denomina mort perinatal.

Dependrà de quan es produeix aquesta, que parlarem de mort gestacional (durant l’embaràs a partir de la setmana 22 de gestació) o neonatal (que es produeix amb el naixement abans dels 28 dies). S’estima que la seva prevalença és d’1 cada 200 embarassos. La taxa de mortalitat perinatal cada cop és més baixa però actualment es xifra amb una taxa del 4,57 a Catalunya i del 4,37 arreu de l’Estat. Es calcula que cada any moren 2.500 nadons: 6 cada dia. La mort gestacional i neonatal és més habitual del que podem imaginar, tot i que segueix sent un tabú i poc visible a la nostra societat que porta a les famílies que el pateixen a portar-lo, molt sovint, en silenci i amb molt poc reconeixement social. De vegades, són situacions menystingudes que produeixen molt dolor i patiment als progenitors, als familiars i professionals vinculats amb el tràgic succés. Els pares i/o les mares que han perdut el fill viuen moments de molt dolor i patiment. Viuen un dol per la mort d’un ésser estimat, tot i que moltes vegades es menysté per l’estigmatitzant creença que no es pot estimar de la mateixa manera un fill/a que no s’ha conegut o que s’ha fet pocs dies. Falsa creença que agreuja el dolor i invisibilitat del dolor.

El suport i atenció a les famílies en aquests moments és cabdal per a acompanyar el dolor de l’experiència viscuda. Parlar de la mort perinatal és cabdal, també, per a aconseguir visibilitzar una realitat que existeix, que és més habitual del què creiem i que continua sent un tabú social. Per això el 15 d’octubre es celebra el Dia Internacional del Dol perinatal i gestacional, per tal de retre record als nens i nenes que moren abans de néixer o en els primers dies després de fer-ho, així com prendre consciència com a societat del dol invisibilitzat i desacreditat que viuen les famílies. Al tràgic succés que viuen les famílies, s’afegeix el fet que no sempre poden acomiadar al fill/a amb l’espiritualitat que requereix el moment. Tenir un lloc per al record és important per a les famílies que han perdut els seus fills/es de forma prematura i no tots els serveis funeraris disposen d’espais i procediments reservats i especialitzats per a aquest acompanyament. Alguns cementiris catalans (vegi’s Cervera, Torelló o Arenys de Mar) han tingut en compte aquesta situació tan dolorosa i han incorporat espais dedicats al dol de nadons. Terrassa, encara no compte amb aquest espai reservat al seu cementiri. Per aquest motiu i por tot lo anteriorment exposat, es demana a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa que s’aprovin els següents acords,

ACORDS

PRIMER.- INCORPORAR en el plantejament de l’actual 2021 del Cementiri de Terrassa un nou espai per al dol gestacional i neonatal per tal que les famílies que han viscut aquesta situació puguin enterrar sense cap cost el seu fill/a i així disposar d’un espai etern per al seu record.

SEGON.- APROVAR per acord unànime la il·luminació de la façana de l’Ajuntament de Terrassa, el 15 d’octubre de cada any, amb una llum de color lila en record a tots els nens i nenes que moren durant l’embaràs o els primers dies de vida.

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a les famílies i entitats que acompanyen a famílies en el seu procés de dol gestacionals i neonatal.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa