El passat 18 de desembre des de Terrassa En Comú vam presentar una instància adreçada al govern de l’Ajuntament de Terrassa demanant tota una sèrie d’informacions sobre l’empresa Eco-Equip i la recollida i gestió de residus de la nostra ciutat.

Després d’un més i mig hem rebut la resposta i la qual ens ha deixat encara més preocupats:

1) Davant el tancament des del 2 de desembre de 2019, i la previsió que trigui 7 o 8 mesos en tornar a funcionar la Planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba, on es tracta la fracció orgànica recollida al contenidor marró, aquesta ha estat la resposta:

“Mentre la planta de Can Barba roman tancada, la fracció de recollida orgànica s’està transportant a l’Ecoparc 4, ubicat a Hostalets de Pierola. Als eco parcs, la matèria orgànica primer passa a uns digestors que permeten produir biogàs a partir de la fermentació. Aquest biogàs es transforma en energia elèctrica que pot usar la mateixa planta o altres consumidors. Posteriorment, el material passa per un procés de compostatge per produir compost.

Ens consta que de dilluns a diumenge i festius de 22 h a 4 h s’està emportant l’orgànica a la deixalleria de Can Barba, concretament a la tolva número 2 (a partir de les 4 h aquesta mateixa tova recull envasos) servei que no està preparat per a la seva recollida, ni per al seu tractament. Ens estranya molt que l’equip de govern hagi obviat aquesta informació a la seva resposta.

2) Després de més de dos anys encara no ha estat finalitzada la valoració dels llocs de treball de l’empresa Eco-Equip, el que suposa un retard molt important. I el més greu és que no hi ha cap previsió de quan estaran els resultats per les diferents categories professionals.

3) Pel que fa al contracte-programa 2020-2023 signat entre l’empresa municipal Eco-Equip i l’Ajuntament, que va ser aprovat pel ple del passat mes de novembre, només ens han presentat un document genèric, sense signar i que fa referència a tota una sèrie d’annexos, concretament 6, que no ens els han facilitat. Una de les parts més importants d’un contracte programa és el compromís econòmic per poder prestar el servei que prèviament has decidit que necessita la ciutat i que suposa una aposta política clara per la gestió de residus i neteja de la nostra ciutat. Doncs bé, en aquest contracte programa no existeix cap compromís polític i acaba convertint-se en una mera declaració d’intencions que estarà supeditada cada any a la partida pressupostària que es vulgui destinar i a l’aprovació dels pressupostos.

Com sempre hem defensat des de Terrassa en Comú la participació ciutadana i la transparència són fonamentals i pilars bàsics de la gestió dels serveis públics. Lamentem que el nou govern segueixi sense aplicar el que diu i sense posar a la ciutadania en el centre i fer-la partícep i corresponsable, no havent convocat encara la Taula de Residus i incomplint el compromís de posar en marxa l’Observatori de Residus tal com han demanat les entitats de la nostra ciutat.

Donada la urgència en la millora de la gestió de residus i la neteja de la nostra ciutat, veiem com amb el canvi de govern no s’ha notat ni la més mínima millora del servei, i en comptes de fer allò que van prometre durant la campanya electoral, una auditoria de gestió per millorar-ho, segueixen fent el mateix que feia el govern anterior, pujar la taxa de residus, no aplicar cap pla de millorar i seguir sense invertir el 2% de la taxa en prevenció i sensibilització.

Nou comentari

Comparteix