El CECAT ha enviat Avís Preventiu d’episodi de Contaminació Ambiental per NO2 (diòxid de nitrògen). La principal font d’emissions és eñ trànsit motoritzat i afecta la salut.

En cas de patir Episodi Ambiental de Contaminació es demana:

  • No utilitzar el vehicle privat, sempre que sigui possible.
  • Fer servir mitjans més sostenibles: desplaçaments a peu, bicicleta o en transport públic.
  • En cas que l’ús del cotxe sigui imprescindible, es recomana l’ús del cotxe compartit, de manera que a part de reduir les emissions de contaminants de ciutat, s’estalviarà combustible i es reduirà el trànsit.
  • Recordem que la col·laboració de tothom és imprescindible per recuperar la bona qualitat atmosfèrica.

Hi ha diversos grups de persones que poden ser particularment sensibles:

  • Les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries i/o cardíaques.
  • Les persones que fan exercici físic a l’aire lliure.
  • Els nens i nenes.
  • La gent gran.
  • Les persones amb altres característiques individuals determinades que les fan més sensibles que la resta a la contaminació de l’aire.

S’aconsella reduir els esforços corporals a l’aire lliure, principalment si provoquen fatiga, són de llarga durada i es produeixen a les hores en què la concentració de contaminants és més elevada. Especialment les persones grans o amb malalties respiratòries i/o cardíaques haurien de reduir al màxim l’esforç físic i les activitats a l’aire lliure.

Nou comentari

Comparteix