La gran pastilla, de prop de 5.500 metres quadrats, que es troba ubicada al carrer Gasòmetre del barri del Segle XX de Terrassa, ha fet un pas més per a la seva remodelació. Aquest divendres, 22 d’octubre, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat, de manera inicial, l’actualització del projecte d’urbanització del polígon en sòl urbà del carrer. El projecte el va presentar l’empresa Metrovacesa, com a promotora i propietària majoritària d’aquests terrenys, i presenta les obres necessàries per urbanitzar els trams dels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, així com els treballs per adequar l’espai comprès entre els carrers de Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre com a espai lliure.

El document aquest divendres aprovat s’especifica que caldrà enderrocar els paviments existents, explanar terres, pavimentar els vials i espais públic, i construir vores. A més d’instal·lar el mobiliari urbà. A més, també preveu compeltar i fer noves xarxes de serveis de sanejament, abastament d’aigües, enllumenat públic, electricitat (mitja i baixa tensió), de gas, de telecomunicacions i de fibra òptica. Així com per la recollida de residus i la plantació d’arbres i reg.

Segons manifesta el govern de Terrassa, un cop aprovat de forma definitiva el projecte d’urbanització i un cop finalitzats els treballs de descontaminació -que es van iniciar el mes de maig davant l’activitat de fabricacio de gas que s’havia realitzat en aquests terrenys a finals del segle XIX i fins a l’any 1941-, previstos per finals d’aquest any, el promotor ja tindria via verda per iniciar els treballs d’urbanització durant el 2022. D’aquesta manera, es vol aconseguir recuperar un nou espai públic per a la ciutadania, “amb més verd, noves zones d’esbarjo i jocs infantils”, donant compliment a la prioritat del govern d’impulsar nous usos als solars buits, edificis i entorns degradats, com són alguns dels antics vapors industrials.

Projecte d’urbanització del carrer Gasòmetre | Carles Caballero

Nou comentari