zz

!--akiadsense-->

Aquesta setmana la Botiga Solidària de Salut acull l‘Asociació Infanto juvenil Raquel Cirera. Apropeu-vos a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa per conèixer la feina que l’entitat duu a terme per a prevenir el maltractament psicològic infantil.

Raquel Cirera va decidir fundar aquesta associació per tal de sensibilitzar i restablir valors fonamentals com ara l’assertivitat, l’empatia, per al bon desenvolupament psicoafectiu i social de la població infantil i juvenil. “Confiats de ser un referent a les nostres línies d’actuació en la prevenció i orientació, davant de situacions de conflicte diverses, en què el menor i adolescent pugui estar sotmès com ara el bullying escolar o social, ciberbullying, grooming, violència en l’esport, prevenció a substàncies addictives, inadaptació, problemes familiars derivats de situacions de separació o divorci o de qualsevol altra circumstància que impliqui una afectació psicològica de el menor”.

“Amb l’objectiu d’optimitzar la salut emocional a la infància i l’adolescència juntament amb el seu entorn familiar, mitjançant la prevenció, investigació i intervenció primerenca, així com potenciar la inclusió i la igualtat, i promoure sinèrgies amb les institucions que complementin les nostres accions i valors , sempre compromesos amb la responsabilitat social”.

L’Associació Infantil i Juvenil Raquel Cirera neix amb l’objectiu de lluitar contra el maltractament psicològic en edats primerenques mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció. Per això, compta amb un prestigiós equip de psiquiatres i psicòlegs compromesos amb aquesta gran xacra social.

OBJECTIUS

Prevenir l’assetjament

Disminuir l’assetjament

Restablir els valors fonamentals com són: assertivitat empatia

Conscienciar els més joves Sensibilitzar la població

Fer reflexionar tant als nens com als pares de l’greu problema i les seves conseqüències

Motivar els alumnes a una socialització bona i de qualitat Etc.

Asociación Raquel Cirera

Nou comentari