MónTerrassa
Estudi a Terrassa sobre ventilació a les aules

Proposta d’Acord de la Junta de Portaveus per demanar un estudi sobre la ventilació a les aules de Terrassa i accions concretes en aquelles què aquesta sigui deficient

S’ha aprovat per unanimitat i s’ha llegit en el ple d’aquest novembre

Tal i com indiquen estudis sobre la COVID-19 i la justificació dels protocols que es van establint, una de les principals vies de transmissió del virus és el contagi de persona a persona a través de la inhalació i/o intercepció de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda, respira o parla, a distàncies curtes. Aquestes gotes es dipositen al terra o a les superfícies properes, per això és important la distància entre persones, la desinfecció sovintejada de mans i superfícies, la neteja, i l’ús de les mascaretes. Però actualment tenim evidència científica que el virus pot romandre unes hores a l’aire en aerosols més petits.

Degut a això, en un espai tancat o mal ventilat, si hi ha una persona infectada, la concentració del virus anirà en augment i el risc de contagi serà més elevat. La ventilació esdevé doncs, també, una mesura molt efectiva per tal de prevenir la COVID-19. La ventilació complementa i s’afegeix de manera clau a les altres mesures preventives ( rentat sovintejat de mans i superfícies, utilització de la mascareta, distància entre persona i persona) El novembre de 2020 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va donar a conèixer el document Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19. En aquest document es subratlla la importància de la ventilació com a mesura de prevenció de la malaltia, detalla en què consisteix una bona ventilació, aconsella com es pot aconseguir, i fa recomanacions de ventilació natural a les aules, els gimnasos, els lavabos i els menjadors dels centres educatius. Els mesos de fred encara no han arribat i cal preveure què passaria si coincideixen amb una possible tercera onada i on les aules sense prou ventilació poden ser focus potencial de contagi.

Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS

PRIMER.- Instar l’Ajuntament de Terrassa a elaborar, el més aviat possible i amb col·laboració amb els centres educatius i el Departament d’Educació, un estudi sobre la idoneïtat de la ventilació a les aules per tal de detectar i corregir aquelles que presentin insuficiències.

SEGON.- Instar l’Ajuntament de Terrassa a incorporar la ventilació en la campanya de les tres M (mans, mascareta i metres).

TERCER.- Traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa