Alliberament aigua Susqueda

Desembassament d’aigua a Susqueda | Endesa

Terrassa s’abastirà els propers dies d’aigua del riu Ter. Al Comitè d’Emergència Municipal d’aquest matí s’ha informat que les instal·lacions de la planta potabilitzadora d’aigua d’Abrera s’han vist afectades pels aiguats i la forta crescuda del Llobregat. Els equips tècnics estan treballant per resoldre-ho, però les tasques es podrien allargar uns dies. Taigua ha optat com a solució per comprar aigua del Ter, segons ha pogut saber Món Terrassa.

Les xarxes estan connectades. I l’aigua del Ter arriba fins als Bellots, des de fa anys, el que garanteix l’abastament si sorgeixen problemes, com ha passat aquesta vegada que s’ha annegat la potabilitzarona Tot i que el servei d’abastament està garantit a la ciutat, des de l’Ajuntament es recomana un consum responsable a la ciutadania i així s’informarà a través dels diferents canals de comunicació municipals.

El servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat de Terrassa és gestionat per l’empresa Aigua Municipal de Terrassa Taigua. Es disposa d’instal·lacions de captació i potabilització de les aigües superficials i subàlvies del riu Llobregat i d’un sistema de sobreelevació, impulsió i canalització fins als dipòsits que subministren l’aigua a la xarxa de distribució. En petita proporció (no arriba al 10% del total de cabals subministrats) també es capten aigües de mines i pous del terme municipal i, complementàriament, s’aporten cabals procedents de la xarxa regional Ter-Llobregat (ATLL).

Nou comentari