Aquest agost, es duran a terme diverses obres a la C-58 entre el tram de Terrassa i Barcelona. Segons ha projectat la Generalitat es realitzarà:

Ampliació de la C-58 sentit Barcelona entre la sortida de Terrassa fins a enllaçar amb el tercer carril existent a l’alçada de l’enllaç de Sabadell Centre. Consisteix a afegir un tercer carril al tronc de l’autopista. S’espera que cap a l’11 de setembre es posi en servei el nou carril, restituint l’amplada dels existents i retirant els límits de velocitat de 80.

Ampliació de la C-58 sentit Barcelona entre l’entrada del nus de Sant Pau (Sabadell-Bellaterra) i la sortida per a connectar amb l’AP7. Consisteix a afegir un quart carril, i en les proximitats de l’AP7 (B-30) un cinquè, en el tronc de l’autopista. S’espera que a mitjans d’agost es posin en servei els nous carrils, restituint l’amplada dels existents i retirant els límits de velocitat de 80.

Ampliació de la C-58 sentit Manresa entre l’entrada de la ronda oest de Sabadell i la zona propera al Parc Vallès. Consisteix a afegir un quart carril en el tram entre l’entrada de la ronda oest de Sabadell i l’enllaç de Sant Quirze Nord i una calçada lateral completa entre poc després d’aquest enllaç i la zona propera al Parc Vallès, incloent-hi un nou pont sobre la riera de les Arenes i l’avinguda del Vallès.

A la C-58 és previst que durant tres nits (del 4 al 7 d’agost) s’implantin les restriccions de trànsit necessàries per a efectuar les ampliacions de la plataforma de l’autopista, entre les 22 h i les 6 h. Bàsicament, consistiran en una reducció de l’amplada dels carrils existents, acompanyada d’una limitació de velocitat a 80 km/h. Les restriccions es mantindran durant 15 mesos. Per a efectuar els treballs de senyalització horitzontal i col·locació de barreres de seguretat durant aquestes nits, es tallaran alguns carrils de circulació de l’autopista, sempre, però, deixant-ne com a mínim un d’obert al trànsit.

D’altra banda, per tal de poder construir l’estrep est del nou pont sobre la riera de les Arenes, s’habilitarà un desviament de trànsit en els dos sentits del costat est de l’avinguda del Vallès a partir del dilluns, dia 19 d’agost, que es mantindrà fins al mes de desembre. Disposarà d’un carril de circulació per sentit.

Nou comentari