Avui s’ha llegir al ple l’acord de Junta de Portaveus per promoure la tinença responsable l’adopció d’animals i l’abandonament zero d’animals en el marc de la campanya de Nadal, una iniciativa del PSC.

ACORDS

Primer- Sol·licitar a l’Ajuntament que dugui a terme una campanya informativa, dins el marc del programa d’actes de les festes de Nadal, per tal de promoure la tinença responsable, l’adopció i l’abandonament zero d’animals.

Segon- Implicar en aquesta campanya a diverses entitats animalistes i protectores que actuen a la nostra ciutat.

Tercer- Continuar treballant de manera constant pel benestar animal i pel compliment de l’Ordenança Municipal de Tinença i Protecció dels animals a Terrassa, un document que cal seguir donant a conèixer entre la ciutadania per tal de millorar el civisme al municipi i envers la resta de ciutadans.

Quart- Traslladar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a la Diputació de Barcelona, al CAAD, a les associacions de comerciants i a les diverses entitats animalistes de Terrassa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Terrassa ha avançat molt en l’àmbit del benestar animal.

Recentment, s’ha creat la Regidoria especifica per aquest tema i l’Ordenança Municipal

de Tinença i Protecció dels animals, que data de l’octubre de 2015, és de les més

avançades de Catalunya. Així doncs, el nostre Consistori sempre ha treballat en favor

del benestar animal, la tinença responsable i el foment del civisme.

En aquest context, pensem que seria interessant aprofitar el període de les festes

nadalenques per a duu a terme una nova acció que serveixi, principalment, per

promoure l’adopció d’animals entre la ciutadania. El programa d’activitats de Nadal a

Terrassa proporciona alguns espais que creiem que podrien ser idonis per al

desenvolupament d’una campanya d’aquestes característiques. Per exemple, la

tradicional Fira d’Hivern que cada any se situa a la Rambla d’Ègara i que atreu un gran

nombre de visitants podria ser un espai propici per a la instal·lació d’un estand

informatiu que promogués l’adopció, la tinença responsable i l’abandonament zero.

Per tal que la campanya fos el màxim de profitosa entenem que, a banda d’implicar-hi

el Centre d’atenció d’animals domèstics (CAAD), l’Ajuntament també hauria de buscar

la complicitat i la col·laboració de les entitats animalistes i les protectores que actuen

en l’àmbit del nostre municipi. A més, caldria crear sinergies amb les diverses

associacions de comerciants a la ciutat, ja que són el principal motor de les diverses

activitats que s’organitzen per Nadal a Terrassa.

A més d’un estand informatiu, la campanya podria incloure diverses actuacions i

activitats destinades a visibilitzar les adopcions i fer-ne difusió als diferents districtes

de la ciutat. Així com accions de sensibilització que incideixin en la idea que tenir

animals de companyia també comporta un seguit de compromisos amb el nostre

animal i una actitud respectuosa envers la resta de persones i de la ciutat.

Nou comentari