MónTerrassa
Actuacions per millorar la mobilitat al voltant del Mercadal de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa introduirà alguns canvis per millorar la mobilitat a l’entorn del Mercadal de Martí l’Humà. L’objectiu es assegurar el bon funcionament de les empreses i activitats que es desenvolupen al Polígon Industrial Nord, especialment durant els dies de Mercat, quan es produeix la màxima afluència de persones a la zona.

Amb aquesta intenció, s’han introduït algunes mesures correctores per millorar l’accés i la mobilitat tant a les indústries com a la resta d’activitats que es desenvolupen al tram de l’avinguda de Béjar. En aquesta línia, i els dies de Mercat, en alguns trams del vial nord de l’avinguda oberts al trànsit, es crearan espais amb un sobreample de carril senyalitzats amb cons per facilitar les maniobres d’entrada i sortida de les indústries i activitats ubicades a la zona. A més, aquests espais s’acompanyaran de senyalització de prohibició d’estacionament i les empreses afectades podran disposar d’autorització per reservar un espai de dos metres a banda i banda del seu gual per facilitar les maniobres d’accés o sortida de les seves instal·lacions. Aquesta autorització haurà de ser emesa pel Servei de Via Pública, prèvia sol·licitud per part dels afectats.

Aquest conjunt de mesures també inclouen la millora de la senyalització viària per a l’accés de camions al polígon nord, una informació destinada als vehicles pesants que vulguin accedir a la zona, que es reforçarà durant els dies de funcionament del Mercadal.

D’altra banda, i amb l’objectiu d’incrementar la seguretat dels vianants que es desplacen fins al Mercadal, l’Ajuntament té previst repintar el pas de vianants situat a l’avinguda de Béjar, al costat de la rotonda de la carretera de Matadepera, i assegurar que les zones immediatament adjacents a aquest pas de vianants quedin lliures de mercaderies i vehicles per incrementar la visibilitat de vianants i vehicles, reduint així el risc d’atropellament. Aquestes mesures aniran acompanyades d’una nova senyalització per reduir la velocitat a 30 km/h en el tram nord de l’avinguda de Béjar que permet la circulació de vehicles durant els dies de Mercadal.

Nou comentari

Comparteix