MónTerrassa
Acord dels portaveus per defensar l’atenció sanitària a Terrassa

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA DEFENSA DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA A TERRASSA

S’ha aprovat per unanimitat i s’ha llegit en el ple municipal de Terrassa

El sorgiment de la COVID19 al nostre país està tenint un impacte preocupant en molts sectors de la societat. Els seus efectes estan fent trontollar l’estabilitat i la capacitat de resposta de molts serveis que garantien un estat del benestar que ja preveia ser feble davant d’una eventualitat imprevista.

Un dels sectors que més està patint aquesta crisi és, sense cap mena de dubte, el sector sanitari. La pandèmia està repercutint de forma molt directe en la prestació dels serveis sanitaris; tant per la seva afectació en la ciutadania, com en el col·lectiu de professionals de les diferents disciplines.

És evident que l’actual crisi ha estat sobrevinguda i inesperada. Certament, no es podria preveure que apareixeria a les nostres vides, que tindria els efectes devastadors que ha tingut i està tenint, ni la seva permanència en el temps. La COVID19 ha fet aflorar la fragilitat i debilitat d’un sistema sanitari infrafinançat i sobrecarregat amb uns recursos humans, materials i tècnics insuficients.

Els darrers anys no s’ha prioritzat en enfortir el sistema sanitari i s’ha rebaixat l’aportació de les administracions competents en crear una atenció sanitària robusta. Tot i que en el context actual hi hagut una aportació excepcional per part de la Generalitat de Catalunya al sistema sanitari català aquesta ha estat de forma reactiva en un moment determinat i anunciada com a temporal i contemporània en la pandèmia.

L’atenció sanitària a la ciutat de Terrassa, com ocorre arreu del país, porta anys denunciant un seguit de greuges. Els comitès d’empresa dels principals operadors, Marea Blanca, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i la Plataforma unitària en defensa de la Sanitat Pública han abanderat gran part d’aquestes reivindicacions que es poden resumir o prioritzar en els següents aspectes:

Precarietat laboral del col·lectiu sanitari, tant pel què fa a sous i càrregues de treball, com tensió i manca de mitjans per a la seguretat en la seva pràctica.

Pendent la construcció dels nous CAPs de la ciutat que permetran l’alliberament de tantes atencions a les urgències.

Pendent de construcció dels CUAP pendents a la ciutat.

Manca de resposta en la disponibilitat de llits i altres recursos hospitalaris per part dels dos proveïdors públics de la ciutat per a una atenció de qualitat i respectuosa amb el procés dels i les pacients.

Centres d’atenció primària sobrecarregats i saturats, amb incapacitat per a donar resposta a les necessitats primàries de la ciutadania que facilitarien una descongestió de les urgències hospitalàries.

Manca de facultatius especialistes en diverses branques sanitàries a les urgències dels centres públics.

Altes llistes d’espera quirúrgiques i diagnòstiques que fan que es demori la detecció, el tractament i intervenció de molts pacients que veuen agreujades les seves patologies.

Reiterar la importància de que la ciutat de Terrassa, tercera ciutat amb més població de Catalunya, disposi d’una Unitat de Trànsit (LGTBI).

Com s’ha explicitat anteriorment, la COVID ha agreujat la situació i ha fet palesa la necessitat d’invertir en salut, d’apostar per un enfortiment urgent del sistema sanitari i per protegir aquelles i aquells que han estat garants que la situació a la nostra ciutat no hagi estat més greu del que ja ha estat: els treballadors i treballadores sanitàries.

Per tot això, demanem que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa doni suport a aquests acords,

PRIMER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya, administració competent en matèria sanitària, a impulsar un pla de millora per al col·lectiu de treballadores i treballadors sanitaris, que contempli millores salarials, recuperació de drets econòmics i de compensació de plusos inherents a la pràctica professional i a l’atenció 24/365, millores contractuals, garantia dels equips de protecció escaients i increment de les plantilles dels centres hospitalaris i centres d’atenció primària.

SEGON.- INSTAR a la Generalitat que augmenti els recursos per tal de poder acomplir amb les ràtios necessàries per a tenir tots els llits disponibles als centres del Vallès Occidental.

TERCER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya que millori el sistema d’atenció primària amb un reforç dels recursos humans i materials.

QUART.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya que executi en un termini raonable els compromisos pendents amb la ciutat de Terrassa, pel què fa a la construcció dels nous CAPs, la creació del/s nou/s CUAPs i reforç de l’atenció sanitària, atenent al conveni de col·laboració que les dues administracions, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Terrassa van signar amb data 15 de novembre de 2010.

CINQUÈ.- INSTAR als grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa a adherir-se al ‘Manifest unitari per la defensa de les condicions de l’atenció sanitària’ promogut pels comitès d’empresa dels dos centres de la ciutat, per Marea Blanca, per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i per la Plataforma unitària en defensa de la Sanitat Pública.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa