MónTerrassa
35 preguntes i respostes de què es pot fer en la fase 3

Terrassa avança a la fase 3 del desconfinament. Així serà a partir d’aquest dijous, 18 de juny, després que el Ministeri de Sanitat hagi autoritzat el canvi de fase de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, les úniques a Catalunya que restaven en fase 2. D’aquesta manera, tot Catalunya passa a estar a la mateixa fase i s’aixeca la restricció de viatjar entre regions sanitàries.

Consulta 35 preguntes i respostes sobre les mesures i condicions d’ús de l’espai i els serveis en la fase 3.

Mobilitat

1. Per on em puc moure?

Es flexibilitza la mobilitat general de la població i ja serà possible sortir de la regió sanitària de Barcelona sense restriccions de moviment. Així, estaran permesos els moviments per tot Catalunya, ja que tota es troba ja en fase 3 a partir de dijous.

2. He de seguir portant la mascareta?

Sí. Des del 21 de maig l’ús de la mascareta és obligatori als majors de 6 anys, sempre que s’entri a un espai tancat o no es pugui mantenir la distància de seguretat en un espai a l’aire obert.

3. Quin nombre de persones pot anar dins de vehicles particulars?

En el cas de motocicletes i ciclomotors podran viatjar 2 persones. En el dels vehicles de fins a 9 places, inclòs conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells.

4. Quan puc sortir amb els infants?

La sortida amb els infants fins a 13 anys es podrà fer en qualsevol moment del dia. Sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult i podran reunir-se fins a grups de 20 persones. Els menors de 6 anys hauran de seguir portant mascareta.

5. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?

No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

6. Amb quantes persones puc quedar?

Els grups màxims de persones són de 20 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans, etc.

7. Què es pot fer en els altres províncies?

Es pot anar a visitar familiars o amics, es pot anar a fer esport o passejar, anar a comprar o a rebre un servei o anar a un establiment comercial, entre altres. Es pot fer el mateix que en el mateix municipi, sempre respectant les mesures establertes.

Comerç i restauració

8. Quins establiments, comerços i locals poden obrir?

Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 50% l’aforament a la zona de venda en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients. Els centres comercials hauran de mantenir la limitació del 40% d’aforament dels establiments.

9. Les persones grans tenen preferència?

Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).

10. Quanta estona hi puc estar?

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

11. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.

12. Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.

13. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir, prioritzant les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal d’aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis

14. Amb quines condiciones poden obrir al públic els bars i restaurants?

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb ocupació màxima del 75% de les taules, un màxim de 20 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància mínima de seguretat, i mantenint la distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules.

L’interior dels establiments es pot obrir amb ocupació màxima del 50% d’aforament i mantenint les distàncies de seguretat. La novetat de la fase 3 és que es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 metres de separació entre persones.

15. Poden obrir discoteques i bars d’oci nocturn?

Sí, han de fer-ho amb ocupació màxima d’un terç de l’aforament i mantenint la distància de 2 metres entre taules. La pista de ball només es pot fer servir per a la ubicació de taules i no es pot ballar. Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 metres de separació entre persones.Les terrasses d’aquests establiments es poden obrir amb les mateixes condicions que els bars i restaurants.

16. Estan oberts els hotels i els establiments turístics?

Poden obrir amb limitacions. Les zones comunes poden estar obertes fins a un 50% del seu aforament. Es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments.

17. Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 30 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 2 metres: si no es pot, caldrà utilitzar equips de protecció adequats

18. Poden obrir els centres recreatius turístics, els zoològics o els aquaris?

Sí, sempre a un 50% de l’aforament i limitant a un terç l’ocupació de les atraccions i llocs tancats. Als establiments de restauració i d’allotjament que hi hagi a l’interior dels centres, els són aplicables les mesures establertes de manera general per al seu àmbit.

Esport

19. On es pot fer pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i dins d’instal·lacions esportives, sempre a la unitat territorial del domicili. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

20. A quines hores puc sortir?

Es pot fer lliurement, s’han eliminat les franges horàries.

21. Sota quines condicions es pot fer esport a l’aire lliure i en instal·lacions a l’aire lliure?

En la pràctica esportiva a l’aire lliure i a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès. Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància social de 2 metres.

22. Puc anar als gimnasos i centres esportius sense cita prèvia?

Sí, ja no és necessari concertar cita prèvia. En les instal·lacions i centres esportius es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès. Es poden utilitzar els vestidors i les zones de dutxes. Cal garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

23. I a les piscines d’ús esportiu?

Per fer ús de les piscines esportives cal demanar cita prèvia i establir torns. No es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i es poden utilitzar els vestidors. Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància física de 2 metres. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

24. Els esportistes federats poden entrenar?

Sí, els esportistes de clubs participants en lligues no professionals poden fer entrenaments en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès i complint les corresponents mesures de prevenció i higiene.

Piscines recreatives i platges

25. Amb quines condiciones poden obrir les piscines recreatives?

Aforament màxim permès és del 30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que permeti assegurar la distància de 2 metres entre usuaris. En cas contrari, s’ha de reduir l’aforament fins a aconseguir aquests 2 metres. Caldrà demanar cita prèvia i s’hauran d’organitzar torns.

No es poden utilitzar les dutxes dels vestidors ni de les fonts d’aigua. Els lavabos es poden fer servir amb una ocupació d’una persona per 4 m2.

26. Es pot anar a la platja?

Sí, com a la fase 2. Es pot anar a la platja per banyar-se, passejar i fer activitats esportives i d’esbarjo, sempre que es respecti la distància entre persones de 2 metres i fent-ne un ús responsable d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries.

Està permès l’ús de dutxes i rentapeus que siguin a l’aire lliure, així com lavabos, vestidors i altres serveis públics similars.

Locals i actes culturals

27. Puc anar al cine, teatre, auditoris, circs de carpa o a un altre espectacle cultural?

Sí, aquestes activitats estan obertes al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament al 50%, amb butaques preassignades i caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

28. Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?

Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, consulta i lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària, també la realització d’activitats culturals, amb mesures de seguretat. A més dels serveis permesos en la afse 2, s’hi afegeix la possibilitat d’estudi a les sales sempre que es donin les condicions necessàries segons la direcció de la biblioteca, i no se superi el 50% de l’aforament autoritzat.

29. Amb quines condicions poden obrir els museus, sales d’exposició o monuments?

Els museus, sales d’exposició, monuments altres equipaments culturals poden obrir amb limitacions del 50% de l’aforament de cadascuna de les seves sales i espais públics. Es podran fer visites obertes al públic de col·leccions i exposicions temporals així com activitats culturals o didàctiques. Per a les activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts, es limitarà l’assistència al nombre de persones que permeti mantenir una distància de seguretat interpersonal de dos metres.

Centres educatius i universitats

30. Estan obertes les escoles, acadèmies o altres centres formatius no universitaris?

Es permet flexibilitzar mesures i la reobertura de centres i activitats presencials en l’àmbit no universitari, sense superar un terç de l’aforament. Sempre que sigui possible, es mantindrà formació a distància.

31. Estan permeses les activitats de lleure infantil i juvenil?

A l’aire lliure estan limitades al 50% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 200 participants, incloent-hi els monitors. En espais tancats, cal mantenir un terç de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 80 participants, incloent-hi els monitors. Durant les actiuvitats s’han de formar grups d’un màxim de 10 persones, inclòs el monitor.

32. Estan permeses les classes pràctiques de conducció?

Sí, és obligatori l’ús de mascareta tant per part de professors com dels alumnes i cal desinfectar el vehicle.

Cerimònies i actes religiosos

33. Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 75% de l’aforament, que ha d’estar senyalitzat correctament. És obligatori que facin servir mascareta les persones dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre elles.

No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. S’han de fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços pel terra i les sabates s’han d’embossar degudament en un espai previst específic.

34. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

S’autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure i 25 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l’enterrament es restringeix a un màxim de 50 persones. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de 2 metres i la higiene de mans.

35. Estan permesos els casaments o altres cerimònies religioses de caràcter social?

S’autoritzen els casaments o altres cerimònies religioses de caràcter social, en instal·lacions públiques o privades, amb un límit màxim de 150 persones a l’aire lliure i 75 en espais tancats, sempre que no se superi el 75% de l’aforament. En tot cas, s’han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de 2 metres i la higiene de mans. Les celebracions de la cerimònia que impliquin algun tipus de servei de restauració es regiran per les normes d’hostaleria i restauració. Consulteu l’apartat sobre turisme, hostaleria i restauració.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa