L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura, ha posat en marxa una iniciativa de suport econòmic al sector professional artístic. Es tracta de les subvencions Terrassa Crea per a l’any 2021, dotades amb un total de 200.000 euros, per a projectes culturals per a la ciutat vinculats als àmbits de les arts i el pensament al terme municipal de Terrassa o fora d’aquest, en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat. L’objectiu és el de donar suport i estimular la creació i la producció artística en tots els seus àmbits. Aquesta iniciativa està emmarcada dins del Pla de Xoc per a la reactivació de la ciutat que es va aprovar en un ple extraordinari el passat mes de juliol. Es tracta d’un conjunt de mesures socieconòmiques per donar una resposta immediata als impactes de la crisi de la Covid-19 aprovat per l’Ajuntament de Terrassa.

La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, ha destacat que “Terrassa Crea vol potenciar la investigació i la producció de pràctiques artístiques contemporànies. En aquest sentit, creiem que la riquesa d’una ciutat comença per la seva capacitat de cerca i captació de talent i d’estímul de la creativitat i la innovació artístiques, i aquestes subvencions seran una molt bona eina per donar suport als i les professionals d’un sector que ha quedat molt tocat a causa de la pandèmia de la Covid-19”. La regidora ha afegit que «La voluntat d’aquest Govern és que aquesta nova línia de subvencions de projectes culturals de ciutat no sigui un fet excepcional i es mantingui dins de les subvencions ordinàries que es destinen a les entitats culturals».

Les condicions o requisits que han de complir els projectes o activitats són:

 Realitzar-se en el terme municipal de Terrassa o fora d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i sempre d’acord amb les finalitats públiques que s’estableixin.

 Cal que es faci una presentació pública del projecte dins l’any natural de la concessió de l’ajut. La comissió avaluadora decidirà, juntament amb la persona o persones beneficiàries de la subvenció, el retorn a la ciutat més convenient, mitjançant un número estipulat d’actuacions al territori, assajos oberts, conferències, formació o/i exhibició en centres educatius i socioeducatius, etc.

 El projecte formarà part de les temporades artístiques professionals de l’Ajuntament de Terrassa o dels cicles propis del servei municipal de Promoció i Difusió Cultural.

Tanmateix, el projecte haurà de respectar i observar els principis de:

 Perspectiva de gèneres  Accessibilitat pel que fa a capacitats socioeconòmiques, orígens i capacitats diverses

 Sostenibilitat El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de març (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOP de la convocatòria, feta amb data de 8 de març de 2021).

La sol·licitud s’ha de presentar de manera telemàtica a través del formulari disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, amb certificat digital i seguint les instruccions indicades al portal de tràmits municipal: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8009.

Podran presentar sol·licitud de subvenció:

a) Persones físiques o agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els membres, que tindran condició de beneficiaris, reuneixin les condicions exigides en les bases específiques.

b) Associacions sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en els àmbits de les arts.

c) Cooperatives. Les persones beneficiàries han de ser residents o tenir la seu a Catalunya; estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals; han d’haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Terrassa; no han d’haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències condemnatòries per raó de sexe, gèneres, origen o capacitats.

Les peticions seran valorades per la «Comissió de valoració», formada pel director del Servei de Cultura, la cap de Promoció cultural, la directora de Programes de Teatre del Servei de Cultura, la tècnica de les Arts Visuals del Servei de Cultura, la directora del Festival TNT, el tècnic de Terrassa Música Clàssica del Servei de Cultura i el tècnic de Terrassa Música Moderna del Servei de Cultura.

Nou comentari