La transformació urbanística del Segle XX avança amb les obres del sector Navas de Tolosa
Vista del tram afectat
Vista del tram afectat | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

Els processos de transformació urbana i la reconversió industrial han potenciat la possibilitat de convertir àmplies zones industrials en llocs residencials, comercials o d’equipaments. És el cas de la reactivació urbanística del barri del Segle XX i un dels objectius del Pla de Millora Urbana (PMU) de Navas de Tolosa, 69, que afecta el tram comprès entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria.

Aprovat definitivament l’any 2009, aquest PMU desenvolupa els criteris definits en el «Projecte d’ordenació dels eixos urbans definits pels carrers de Baldrich i de Navas de Tolosa, en el barri del Segle XX». El Pla contempla crear un àmbit d’espai lliure, amb ampliació de voreres, nous habitatges i activitats situades entre la carretera de Rubí i el carrer de Roger de Llúria. Els treballs d’urbanització, que començaran demà divendres, afecten el carrer de Navas de Tolosa, en el tram comprés entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria. També inclou la construcció d’un nou passatge entre els carrers de Navas de Tolosa i de Lepant, i la urbanització de petits trams dels carrers de Lepanto i del Pare Font, en els punts de contacte amb el passatge i amb el carrer de Navas de Tolosa, respectivament.

Les obres van a càrrec de l’empresa d’Árqura Homes, amb un pressupost estimat pel projecte de 920.417,48 euros. El termini de treball previst és de sis mesos. En aquest sector es preveu la construcció de 124 habitatges, dels quals 30 són habitatges de protecció oficial (HPO), que s’ubicarien a la finca municipal situada al carrer de Lepant (entre els carrers de Roger de Llúria i del Pare Font), i 12 són habitatges concertats, de promoció privada. També es preveu 2.100 m2 de nous espais lliures, on s’inclou l’eixamplament de la vorera del costat nord de Navas de Tolosa, com ja s’ha fet en el tram comprés entre el carrer de Baldrich i la carretera de Rubí.

Pel que fa a l’ordenació de la xarxa viària, fins al carrer de Roger de Llúria el projecte contempla la construcció de dues voreres (de 3,50 m i 3 m d’amplada, respectivament) i una calçada de 3,5 d’amplada. I, fins arribar al carrer del Pare Font, es preveu construir la vorera nord amb una amplada d’11 m i la vorera sud de 3 m, una calçada de 3,5 m i una zona d’aparcament. Pel que fa al passatge per a vianants, el projecte inclou una zona àmplia enjardinada amb bancs i arbrat. L’enllumenat públic a calçades i voreres serà de punts led i es construirà una nova xarxa de clavegueram. La xarxa de telefonia serà soterrada i es traslladarà l’actual estació elèctrica transformadora. El projecte també contempla la plantació d’arbres.

Nou comentari