MónTerrassa
Tot per Terrassa i ERC presenten un acord per millorar l’oferta de cicles formatius de grau mitjà

Tot per Terrassa i ERC presenten un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Exposició de motius

Terrassa té una llarga tradició en el foment de la Formació Professional, impulsant un dels
primers Consells de la Formació Professional del país on s’ha promocionat des de l’acord i el
diàleg entre el teixit productiu i el formatiu la via de la Formació Professional.


Aquesta política ha anat acompanyada d’una estratègia imprescindible com és la de
l’orientació, amb l’acord Terrassa Orienta que posa en valor l’estratègia de terrassa com a
ciutat Orientadora des de la vessants de foment i promoció econòmica i ocupació.
L’augment demogràfic de principis de segle no va anar acompanyat de les estructures
educatives necessàries, per la qual cosa els darrers anys s’ha hagut de fer un sobreesforç
important amb la creació i construcció d’instituts escola per a donar resposta a les
necessitats de l’educació obligatòria, prioritats que han limitant o no han ampliat prou la
creació de places d’educació post obligatòria, especialment de Formació Professional.
Junt amb l’impuls cap a noves titulacions que està promocionant el Consell de l’FP, cal
augmentar significativament l’oferta de cursos de grau Mitjà i Superior, prendre mesures
per a aturar els elevats índexs d’abandonament dels primers cursos de Grau Mitjà i
accelerar la creació dels centres integrals de Formació Professional acordats entre
l’Ajuntament i el Govern de la Generalitat.
El desplegament del mapa de la Formació professional és comarcal, per la qual cosa


Terrassa acull alhora que envia alumnes d’altres poblacions. Amb visió comarcal des de la
realitat terrassenca, cal desplegar quan abans millor l’anunci del Conseller d’Educació de
que aquesta ha de ser la legislatura de l’FP.


Per tot això, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels
següents:

ACORDS:

Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya a desplegar els centres Integrals de Formació
Professional i a acordar amb el Consell de la Formació Professional de Terrassa l’augment de
l’oferta de places i de noves famílies professionals a Terrassa.


Segon.- Oferir la col·laboració de l’ajuntament de Terrassa en tot allò que estigui al seu
abast per a accelerar aquest desplegament.

Tercer.- Instar la Diputació de Barcelona a augmentar els recursos destinats als municipis


per a Orientació i Noves Oportunitats Educatives.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa