Tot per Terrassa i ERC-MES presenta a la junta de portaveus un acord PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DEL PARC DE BOMBERS DE TERRASSA. La formacio que lidera l’alcalde Jordi Ballart recorda que A+al parc de Bombers de Terrassa hi ha un total de 7 efectius, mentre la resta de de la mateixa categoria a la regió Metropolitana són 8.

El 19 de novembre de 2018 els sindicats UGT i CATAC van presentar queixes davant el Síndic de
Greuges exposant la situació del Cos de Bombers de la Generalitat i, en concret, denunciant
l’incompliment per part del Govern de la Generalitat del Pla estratègic de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior per al període 2017-
2022, aprovat per l’Acord de Govern 126/2016, de 27 de setembre.


Les principals i històriques reivindicacions del cos fan referència a l’estat deficient de molts
parcs de bombers, les mancances en material i equipament específic, l’antiguitat dels vehicles i
la falta estructural de plantilla.


El sistema, basat en la coexistència i la col·laboració de bombers professionals i bombers
voluntaris, cadascun amb els seus parcs de bombers, entra en crisis a partir del 2012, a causa
de les retallades pressupostàries. El projecte de construcció del nou parc de bombers de
Terrassa que havia de substituir l’actual equipament de l’any 1986 va quedar aturat i encara no
té data d’execució


. La crisi s’ha mantingut i la situació s’ha anat agreujant els últims anys fins que en 2019 es va
fer insostenible.


Ja al desembre de 2018, es va elaborar el Projecte bombers 2025 on es fa referència a la
situació en què es troba el Cos de Bombers i situa com a principal repte de l’organització la
recuperació del funcionament amb normalitat i que permeti prestar tots els serveis en uns
nivells adequats de qualitat i de seguretat del personal.


La Direcció General va reconèixer que no s’havien adoptat les mesures econòmiques que el Pla
estratègic 2017-2022 considerava necessàries.


El Projecte assenyala les febleses actuals del Cos de Bombers: la principal, la insuficiència
pressupostària i continua amb la falta de personal operatiu per a poder garantir els mínims de
torn en cada parc.


És imprescindible, doncs, que el Govern apliqui les mesures necessàries per a complir amb les
previsions del Projecte bombers 2025


Demanen al Govern de la Generalitat que, en la planificació dels recursos humans, garanteixi
els mínims efectius per a parcs i torns, que renovi el material caducat, i que encara està en ús, i
que doti al Cos de Bombers dels recursos formatius necessaris. La dotació de personal i de
recursos, és insuficient i amb vehicles que han superat un termini de servei, si es compara amb
altres parcs.

En el cas de Terrassa s’ha de sumar un greuge comparatiu amb la resta de parcs de bombers
de tipus A de la regió Metropolitana. Mentre que aquests tenen un total de 8 efectius Terrassa
té 7. És per això que un equilibri quant a les unitats és un pas més cap al bon funcionament
dels parcs.

ACORDS

 • PRIMER: Instar al departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a equiparar
  en numero d’efectius als parcs de Bombers de tipus A en relació a la resta de municipis
  de la regió metropolitana.
 • SEGON: Reclamar l’execució efectiva i priorització de la rehabilitació i reforma del Parc
  de Bombers de Terrassa.
 • TERCER: Traslladar els presents acords al Departament d’Interior de la Generalitat de
  Catalunya, a la Direcció general de prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments, al cap
  de la la Regió d’Emergències Metropolitana Nord i al Parc de Bombers de Terrassa.

Nou comentari