MónTerrassa
Tot i ERC insten a facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital

Tot per Terrassa i ERC presenten un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA MILLORA EN EL DESPLEGAMENT DE L’IMV

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El govern central va publicar el reial decret llei 20/2020 de l’Ingrés Mínim Vital, assegurant que la prestació beneficiaria
a 2,3 milions de persones a l’Estat; famílies en situacions de vulnerabilitat. L’Ingrés Mínim Vital va ser concebut com una
prestació dirigida a prevenir l’exclusió social, dirigida a persones soles i famílies en situacions de fragilitat econòmica
importants.


S’aprova al juny de 2020 amb 297 vots a favor i 52 abstencions del Partit Popular i VOX.


El decret garanteix uns ingressos d’entre 462€ i 1.015€ mensuals.


Les ciutats vam rebre amb molta gratitud aquesta notícia. A l’any de la seva aprovació, des dels equips dels serveis
socials bàsics dels municipis i des dels ajuntaments, estem vivint la contrarietat d’una mesura de protecció social
esperada amb una ineficiència palesa en les dificultats d’implementació. A maig de 2021, només el 25% de les
sol·licituds s’han aprovat. La prestació ha arribat a 680.000 persones i s’ha denegat 747.617 expedients.

A més dels problemes de gestió dels expedients, des dels municipis es troba a faltar un desplegament als territoris per
tal d’arribar a tota la ciutadania vulnerable. Alguns municipis com Terrassa, han creat punts d’orientació social per
compensar aquestes mancances, però tot i així, altres dificultats, com el llarg període per a la tramitació i resolució,
dificulten l’èxit del projecte.

El Govern central encara no ha passat als ajuntaments les dades corresponents a cada municipi. Aquest anàlisis i
informació que se’n pugui desprendre és molt important per tal de poder copsar el grau de necessitats, dimensió i perfil
socioeconòmic de les famílies en vulnerabilitat dels municipis.

En un moment en el que la pandèmia sanitària està, tot just, començant a visibilitzar els impactes del seu embat, les
polítiques de protecció social han d’estar a l’agenda de les administracions públiques. Així com polítiques de reactivació
econòmica i de creació d’ocupació.

Intermon OXFAM, en un informe que presenta recentment alerta que la pandèmia “pot deixar xifres de pobresa
inèdita, amb més de 5 milions de persones en situació de pobresa severa”; vivint amb menys de 16€ al dia.
Segons l’informe, la pobresa relativa (que s’estableix al voltant de la pròpia situació de vulnerabilitat de l’entorn social),
també augmenta passant del 20’7% al 22’9% de la població, vivint amb menys de 24€ al dia.

En una de les conclusions, destaca que “al final de la crisi, les famílies en situació de pobresa hauran perdut 7
vegades més renda que les riques”.

Si volem una societat justa, hem de garantir uns ingressos mínims pel conjunt de la ciutadania que passin per la
garantia i la protecció dels drets fonamentals de les persones. Vivim en un Estat del Benestar on cal protegir drets i
protegir mínimes condicions per a viure per part de les persones.

La pandèmia de la COVID19 està augmentant unes situacions de vulnerabilitat cada cop més greus, agreujant,
especialment, les condicions d’aquelles famílies que ja vivien en situacions de fragilitat abans de la pandèmia.

Per aquests motius, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Instar al govern central a que faciliti l’accés a l’IMV, millorant el redactat del decret llei de forma que:

 1. Es redueixi a dos mesos previs a la sol·licitud el període de comput d’ingressos.
 2. Es redueixi el període de tramitació i es garanteixin els drets de les persones sol·licitants.
 3. Es garanteixi el finançament de les prestacions de I’IMV, a càrrec del pressupost general de l’Estat.
  SEGON.- Instar al govern espanyol a que iniciï un desplegament d’oficines sobre l’IMV a les grans ciutats per tal d’arribar
  a la població més vulnerable i possibilitar el seu accés al recurs.
  TERCER.- Instar al govern central a que posi a disposició dels ajuntaments tota la informació actualitzada sobre el
  nombre de persones que tenen accés a l’IMV.

Nou comentari

Comparteix