El Tribunal de Comtes diu que Tot per Terrassa va superar les despeses permeses per llei

"Pel que fa a la resolució presentarem al·legacions perquè conte dos errors, un material i un de contingut", diu la formació

El Tribunal de Comptes diu que Tot per Terrassa va superar el límit màxim de despeses en el procés electoral de les municipals del maig del 2019, “establert en l’article 193.2 de la LOREG, aplicable a aquest procés electoral a 6.111,35 euros, el que ha suposat un excés de l’25,42% sobre el límit de despeses d’aquesta naturalesa (24.038,85 euros)”. També es diu que la comptabilitat electoral va ser presentada amb data 26 de desembre de 2019, per tant, excedint el termini dels cent vint dies posteriors a la celebració de les eleccions -que finalitzava el 28 de setembre de 2019- estableix l’article 133.1 de la LOREG.

El Tribunal de Comptes explica que la superació dels límits de despeses electorals previstos a la LOREG constitueix una irregularitat sancionable tipificada article 17 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. Tanmateix, s’estima que no procedeix la formulació de proposta de no adjudicació o reducció de la subvenció electoral que correspongui percebre a la formació política.

Topt per Terrassa afirma que no és cert que la comptabilitat no es va aportar en termini. “Es va fer, però no la van registrar correctament degut a un problema informàtic, i disposem dels documents que ho acredita. Pel que fa a la resolució, presentarem al·legacions perquè conté dos errors, un material i un de contingut. En cap cas hem gastat 30000€, sino 24000€, tal com diu la norma. La resolució pot considerar que hem gastat més en tema publicitat, però en cap cas pot concloure que 30.000 perquè, en primer lloc no els teníem, les aportacions son 26.000 i a caixa queden 2.400 al final,així que 30.000 és materialment impossible”. “Pel que fa a l’error de contingut, han considerat com a despeses d’enviament més partides de les que toquen, ja que si mirem el compte de resultats podem veure que no n`hi ha d’aquestes característiques que sumin els 18.000€ que diu el Tribunal de Comptes. La comptabilitat ens la va portar un despatx especialitzat que farà els tràmits i les al·legacions pertinents davant del Tribunal de Comptes per solucionar-ho.”

Nou comentari