MónTerrassa
Terrassa, Sabadell i Sant Cugat passen a telemàtics els plens de desembre

Els Ajuntament de Terrassa, Sabadell i Sant Cugat del Vallès han anunciat que els plens previstos per aquest dimecres seran telemàtics i no presencials, com s ‘havia previst inicialment. La mesura es duu a terme davant de l’increment de casos positius de covid a les seves poblacions i davant del paquet de mesures de contenció de la propagació del virus que va anunciar dilluns la Generalitat. La previsió dels consistoris és que aquesta sigui una mesura excepcional, aplicant els mateixos procediments que s’havien establert des de l’esclat de la pandèmia per fer les reunions mensuals dels representants electes.

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dimecres, 22 de desembre, a les 9:30h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de manera telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal i es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

ig

L’ordre del dia serà la següent:

1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 29 d’octubre i 3 de novembre d’enguany (número 12 i 13/2021, respectivament).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovació de l’Addenda al contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col•lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

3. Aprovar les tarifes dels aparcaments soterrats situats al Vapor Ventalló, a l’Av. de Barcelona, a la Pl. de Lluís Companys, a la Pl. del Progrés, a la Pl. 1er. de Maig, a la Pl. del Dr. Robert, a la Pl. Vella i al Raval de Montserrat de Terrassa, per a l’any 2022.

4. Aprovar mantenir per a l’any 2022 les tarifes del servei d’autobús dels títols de transport no integrats del 2021, per a la seva aplicació a partir de l’1 de gener del 2022.

5. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

6. Modificació puntual del POUM del sector del Pla de Millora de Sant Pere de Les Fonts.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

7. Aprovar l’actualització de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de desembre de 2020.

8. Donar compte del “Pla Anual de Control Financer de 2022”, a efectuar sota la direcció de la Intervenció General.

9. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals municipals per a l’exercici 2022.

ÀREA DE CICLES DE LA VIDA

10. Aprovació inicial dels canvis en el reglament del Consell Escolar Municipal, aprovats pel Ple del Consell en data 24/11/2021.

JUNTA DE PORTAVEUS

11. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

12. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13. Proposta presentada per l’entitat Nova Associació de Veïns de Can Parellada, en relació amb les reivindicacions pels dos barris del Districte 7 de Terrassa (Can Parellada – Les Fonts).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14. Presentada pel Grup municipal de TxT, proposant aprovar per a l’any 2022 les tarifes del component tarifari, els corresponents suplements i l’estructura tarifària horària dels mòduls del servei d’auto-taxi.

15. Presentada pels Grups municipals del PSC, TxT, ERC-MES i JxT, per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe.

16. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, instant a desenvolupar les accions necessàries en l’àmbit escolar per defensar l’educació integral de tots els alumnes catalans en las dues llengües oficials de Catalunya.

17. Presentada pel Grup municipal del PSC, per la presentació d’esmenes al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge per part de l’Ajuntament de Terrassa.

18. Presentada pel Grup municipal del PSC, per la instal•lació de pista o pistes de gel ecològiques en futures edicions del cicle nadalenc a Terrassa.

19. Presentada pel Grup municipal de JxT, per la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3.29, taxa per a la prestació de serveis del Museu de Terrassa i la utilització extraordinària d’espais a la Casa Alegre de Sagrera.

20. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per sol•licitar l’ampliació del projecte “Treball als barris” a altres barris de Terrassa.

21. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per iniciar una campanya informativa sobre les àrees de vianants.

22. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

23. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 11.318 al 13.034/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

24. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa