El govern ha comprat sis autobusos híbrids | Cristóbal Castro

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar divendres la compra de cinc nous autobusos híbrids de 12 metres i un microbús, també híbrid, per renovar la flota de Transports Municipals d’Egara S.A. (TMESA), l’empresa que gestiona el servei d’autobusos de transport públic a la ciutat. L’operació de compra preveu una inversió d‘1.875.000 euros. La compra d’aquestes unitats dona continuïtat a la renovació de la flota amb l’adquisició de cinc vehicles per any, així com també al compromís mediambiental del Govern municipal, recollit en la Revolució Verda, per avançar cap a un nou model de ciutat per moure’ns i viure millor. L’objectiu és que els nous vehicles híbrids es puguin posar en servei a l’estiu de 2020. Els nous vehicles substituiran els cinc més antics de la flota, que tenen una antiguitat d’entre 16 i 17 anys. Actualment, TMESA compta amb un total de 65 vehicles, amb una edat mitjana de 7,75 anys que amb l’entrada en servei dels nous vehicles es veurà reduïda.

Actualment, el 24% de la flota d’autobusos urbans ja són híbrids, un total de 16. L’objectiu és anar renovant la flota amb aquest tipus de vehicles menys contaminants i menys sorollosos, i incentivar l’ús del transport públic. Amb aquesta renovació s’augmenta la fiabilitat de la flota, es millora en la seva sostenibilitat mediambiental, l’accessibilitat i la seguretat dels vehicles. La tecnologia híbrida permet la millora dels paràmetres mediambientals per la reducció d’emissions. Els cinc autobusos rígids de 12 metres tindran capacitat per a unes 95 persones i una tecnologia similar a la dels vehicles híbrids ja existents a la flota de TMESA. Incorporaran elements de disseny dels interiors per tal de dotar-los de major confortabilitat: materials, disposició dels seients, endolls de recàrrega d’USB, barreres agafador optimitzades ergonòmicament, alçada interior confortable i amplitud d’espai. Tots ells responen a la voluntat de l’Ajuntament de tenir una flota de transport públic urbà renovada i fiable per millorar aspectes com la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat i la seguretat de vehicles.

Nou comentari