MónTerrassa
Terrassa prioritzarà impacte i qualitat social en les subvencions atorgades

El proper plenari del mes de novembre servirà per portar a debat i aprovació inicial la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa. Un primer tràmit que, si es compleixen les previsions, se superarà i permetrà continuar el camí per a la seva aplicació a la convocatòria d’ajudes per al 2017.

Aquesta modificació neix de la proposta presentada fa un any a ple pel grup municipal d’ERC-MES i aprovada per unanimitat. Concretament, els republicans demanaven definir una metodologia per tal de poder valorar tan quantitativament com qualitativament l’impacte i la utilitat social de les subvencions atorgades per l’Ajuntament. Una millora no només per prioritzar els projectes amb major retorn social, sinó també per valorar a posteriori quines iniciatives subvencionades han estat “més exitoses”. Alhora, amb la nova ordenança s’unifica la metodologia perquè totes les àrees de govern del Consistori valorin sota els mateixos criteris les ajudes atorgades.

Pels republicans, “el treball directe desenvolupat des del nostre grup amb l’equip tècnic i polític de l’àrea de qualitat democràtica, així com el debat i incorporació d’esmenes de les darreres setmanes entre tots els grups polítics ens situa finalment davant una revisió profunda que, creiem, millora profundament l’ordenança”.

Així mateix, afegeixen que l’equip de govern ha aprofitat aquesta revisió per acompanyar la nova ordenança de subvencions d’un Pla estratègic de subvencions per a la present legislatura. Aquest pla marca les línies subvencionables d’acord amb les prioritats polítiques del pla de mandat de l’actual govern municipal. Tanmateix, en aquest cas, ERC-MES subratlla que “tot i que el document permet un marc més transparent a l’hora d’executar les prioritats polítiques, no podem compartir un plantejament basat en un Pla de Mandat amb el qual discrepem”.

Nou comentari

Comparteix