MónTerrassa
Terrassa insta a vacunar grups professionals en risc

En el ple municipal de febrer s’ha llegit l’ACORD DE PORTAVEUS PER A INSTAR A LA VACUNACIÓ PRIORITÀRIA DE COL·LECTIUS PROFESSIONALS DETERMINATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 27 de desembre de 2020 va iniciar a l’Estat la campanya de vacunació de la COVID-19. 9 mesos després de l’esclat de la pandèmia al país, es va iniciar el procés d’inoculació de les primeres vacunes que havien passat els processos de verificació i validació de les autoritats internacionals competents.

El procés de vacunació està dividit en 3 fases i, cadascuna d’elles, amb un perfil de la població i col·lectiu diferent segons la priorització feta pel Ministeri de Sanitat. • De gener a març, s’estan vacunant persones grans que viuen en residències, persones amb discapacitat i personal sanitari.

• En una segona fase, de març a juny, es vacunarà la població que tingui malalties cròniques i prioritàries amb criteris de salut.

• A la tercera fase, de juny a finals d’any, s’espera vacunar la resta de la població. Des del primer moment, amb l’inici de la pandèmia al nostre país al mes de març de 2020, molts han estat els sectors professionals que han erigit com a essencials. En aquest cas, imprescindibles en la gestió sanitària de la crisi de la COVID-19. Personal sanitari però també cossos de seguretat i de protecció civil han estat dos dels col·lectius que presents en primera línia i en contacte directe amb la ciutadania. Per tant, en contacte amb el risc de contagi.

Però també hi ha hagut altres sectors professionals que, per la pròpia naturalesa de la seva activitat professional, han estat i estan en contacte directe amb moltes persones al llarg de la jornada. Quan parlem de sectors professionals que han estat i estan en primera línia, parlem del sector serveis, del sector del transport i de treballadores i treballadors de l’àmbit dels serveis socials.

Al grup de professionals del sector serveis trobem als professionals de neteja a la via pública, pel risc que contrau l’exposició al contacte amb gent al carrer, però també sol·licitem la priorització de vacunar treballadores i treballadors que desenvolupen la seva tasca professional en centres de venta de productes de primera necessitat (supermercats, mercats, botigues de queviures…). en aquest àmbit també hi trobem els professionals que treballen al sector funerari per la seva exposició diària a possibles contagis en moments on la interacció social es pot trencar fàcilment per les situacions emotives que es viuen. Proposem, la prioritzar en l’ordre de vacunació a professionals del sector del transport de persones a la ciutat (conductores i conductors de T-MESA i conductores i conductors de transport escolar) i professionals del sector del taxis, doncs conviuen a diari amb l’exposició i contacte a moltes persones que, tot i les mesures de seguretat i higiene que s’apliquen, segueixen exposant-se al risc de contagi. I, per últim, en aquesta priorització que es planteja amb aquest Acord de Portaveus, es proposa prioritzar professionals de l’àmbit dels serveis socials: treballadores i treballadors socials, educadores i educadors socials i altres professionals dels Serveis Socials Bàsics de la ciutat, que atenen persones de forma presencial, així com professionals del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i professionals que treballen en centres oberts, casals i esplais, centres de dia i altres serveis socioeducatius d’atenció a les persones, siguin de titularitat pública o privada.

ACORDS

Per aquest motius, es demana a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa que s’aprovin els següents acords,

PRIMER.- Que el Ministerio de Sanidad defineixi de manera clara una estratègia de vacunació que contempli l’ordre de priorització de professionals segons el nivell de contacte i risc de la seva activitat professional, publicant a tota la ciutadania i diferents grups d’interès l’estratègia aprovada de forma transparent i planificada.

SEGON.- Que en aquesta priorització que s’insta al Ministerio de Sanidad que faci, contempli assignar un ordre prioritari als i les professionals dels següents àmbits professionals:

– Sector serveis: neteja, serveis funeraris i establiments essencials.

– Sector transports: taxis i transport de persones.

– Sector dels serveis socials: professionals del SAD i serveis socioeducatius d’atenció a persones.

TERCER.- Que es comuniquin aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanitat del Govern de l’Estat i als sectors professionals que s’han proposat.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa