MónTerrassa
Terrassa estudia un reconeixement a la cultura popular local

La proposta de resolució de reconeixement a la cultura popular terrassenca presentada pel PSC, esmenada, ha estat aprovada per unanimitat pel ple municipal de febrer, telemàtic una altra volta més per culpa de la pandèmia. L’ha defensat el regidor Amadeu Aguado. Montserrat Trullàs, de Junts per Terrassa, no ha vist massa clar alguns dels punts, com crear un Dia especial. David Aguinaga, de Cs, ha defensat que la cultura popular terrassenca va més enllà de la tradicional catalana, però ha expressat el sentit del vot: sí. La regidora Rosa Boladeras, de Tot per Terrassa, ha recordat els moments difícils que passen les entitats, “que tenen cura de les nostres tradicions”. “La proposta ens provoca unes sensacions estranyes”. Per això, ha afirmat que TxT votaria en contra, tot i que la portaria a la comissió de festes. “Boladeras em va dir ahir que estava encantada amb la proposta. En 24 hores ha canviat de parer”. La regidora ha explicat que es va demanar una transacció i que no es va arribar a un acord. Aguado ha volgut trobar llocs de trobadar i deixar un punt únic: Traslladar a la Comissió de Cultura Popular del Consell de Cultura i les Arts de Terrassa la possibilitat de Declarar el Dia de la Cultura Popular a Terrassa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La vida associativa és una de les característiques més significatives de l’activitat cultural a Terrassa. Això es constata en el nombrós conjunt d’associacions i entitats que hi ha a la ciutat. Les festes i manifestacions de la cultura popular tan la tradicional com d’altres, són part del patrimoni immaterial ciutadà i un valuós llegat que es transmet de generació en generació. Terrassa està orgullosa d’aquest cresol de cultures que fan de la diversitat un preuat exponent envers la cohesió social. Malauradament, en aquests temps de pandèmia podem assegurar que si la cultura en general ha estat un dels drets civils més afectats, la popular n’ha esdevingut la més afectada per la seva gairebé total inactivitat. Podem afirmar que és l’àmbit de la cultura més perjudicat. Alguns sectors de la cultura professional han pogut reemprendre una part de la seva activitat amb mesures i limitacions demostrant que la cultura és segura.

Tot i això, la cultura popular encara és totalment inaccessible tant en la seva pràctica com en la seva exhibició. Aquest conjunt de manifestacions artístiques, folklòriques i socials que emanen directament del sistema de creences, valors i tradicions de les persones de la ciutat amb la seva gran i necessària aportació aviat farà un any que roman permanentment aturada. És per aquest motiu que presentem aquesta moció, entenent que en aquests difícils moments es pugui posar en valor a totes les entitats i persones d’aquest àmbit i alhora oferir el més sincer agraïment amb la voluntat de transmetre el màxim de coratge i esperança perquè quan les restriccions derivades de la pandèmia acabin puguem tenir encara una realitat millor.

La proposta vol ser un acte de reconeixement envers aquestes expressions culturals i per això creiem que al calendari festiu de la nostra ciutat hauríem d’afegir-li “El dia de la Cultura Popular de Terrassa”, una jornada institucional que faci arribar a tota la ciutadania aquesta riquesa de la que disposem. Aquesta es podria celebrar en el dia en la que tot es va aturar amb l’estat d’alarma, el tercer diumenge de març, a partir de l’any vinent. Alternativament, la que la Comissió de Cultura Popular del Consell de Cultura i les Arts de Terrassa consideri en funció del calendari festiu. El format, contingut i altres consideracions sobre aquesta diada també haurien de definir-se en aquest marc participatiu durant aquest any. També proposem la construcció d’un monument al·legòric per tal que esdevingui un homenatge permanent. Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Declarar el Dia de la Cultura Popular a Terrassa com acte institucional i de reconeixement.

Segon.- Iniciar els treballs per la elaboració d’un monument al·legòric a la Cultura Popular egarenca.

Tercer.- Traslladar aquests acords a la Comissió de Cultura Popular del Consell de Cultura i les Arts de Terrassa per donar-ne el recorregut pertinent. Grup Municipal Socialista Raval de Montserrat, 14 Tel. 937397013 08221 Terrassa [email protected] No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient,

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa