MónTerrassa
Terrassa accelerarà la instal·lació de càmeres de seguretat

El ple municipal de maig ha aprovat la Proposta de resolució per a la millora de la seguretat als barris de Terrassa El PSC és qui l’ha presentat. Finalment ha estat transaccionada amb l’equip de govern i aprovada amb el vot a favor de tots els partits, tot i que no han donat suport a tots els punts. Junts ha votat no al punt 2 i ERC a l’1 i 2. Els socialistes creuen que cal afrontar el problema des de dues bandes: l’adopció, a curt termini, de mesures concretes per reforçar la seguretat i la Policia Municipal; i la planificació de mesures socioeducatives que disminueixen les desigualtats existents. El regidor Javier García ha afirmat que darrerament es veu un increment d’actes violents, vandàlics i incívics que ocasionen un augment de la percepció d’inseguretat a la ciutadania, i per això reclama posar solució a aquesta problemàtica de manera urgent. Els socialistes també pensen que s’ha d’abordar aquesta problemàtica des de l’àmbit socioeducatiu. Javier García ha exposat la necessitat de reduir les desigualtats entre els barris de Terrassa per assolir una ciutat més segura.

Exposició de motius

Recentment hem viscut a diferents carrers dels barris de la nostra ciutat greus episodis de violència i inseguretat. Les baralles, les agressions i robatoris a persones vulnerables, i la violència contra els agents de la Policia Municipal que han intervingut s’han convertit en una penosa imatge que en els darrers mesos hem hagut de presenciar en més d’una ocasió. Malauradament, aquests episodis han traspassat les «fronteres» locals i han arribat a mitjans de comunicació d’abast nacional, motiu pel qual la imatge de Terrassa i dels nostres barris ha quedat fortament damnificada.

A determinats barris de la ciutat el veïnat té por, denuncien robatoris, amenaces, baralles i tràfic de drogues, i el passat mes d’abril l’Associació de veïns/es de Ca n’Anglada i la Federació d’Associacions de Veïns/es de Terrassa (FAVT) van denunciar que els veïns i veïnes tenen por de sortir al carrer, i que Ca n’Anglada i la resta de barris perifèrics necessiten més inversió, més presència policial, visió de futur i planificació a curt, mig i llarg termini.

Aquesta problemàtica, que afecta a molts barris de Terrassa, ocasiona en moltes vegades que els agents de la Policia Municipal que realitzen aquests serveis es vegin en situacions de perill i d’indefensió per falta d’efectius. Creiem que cal dotar de totes les eines i instruments possibles a la Policia per fer front a aquestes situacions d’inseguretat, i en aquest sentit es fa necessari el reforç de la Unitat de Suport Operatiu i Prevenció (USOP) de la Policia Municipal, dotant-la de més efectius i recursos per fer front a les situacions violentes que es puguin produir i que poden posar en perill tant a la ciutadania com als propis agents de la unitat, convertint-la en una unitat especialitzada en seguretat ciutadana i control de masses, tal com disposen les ciutats de dimensions similars a la de Terrassa, com L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, o Sabadell.

Per fer front a la sensació d’inseguretat que pateixen els veïns i veïnes de Terrassa cal implementar altres mesures que contribueixen a prevenir les situacions violentes que es produeixen a alguns barris de la ciutat i que tinguin un efecte dissuasori per aquelles persones que tenen la voluntat de protagonitzar actes que generen inseguretat al veïnat, com és la instal·lació de càmeres de videovigilància en aquells punts més conflictius dels nostres barris.

Tot i això, pensar en solucions que només impliquin la seguretat és totalment insuficient per afrontar aquest problema. Resulta imprescindible i urgent posar sobre la taula mesures socials: des de l’àmbit educatiu, per tal que les noves generacions de veïns/es de Terrassa actuïn sempre des dels valors del civisme, el respecte i la no violència en la seva etapa adulta; però també des de l’àmbit veïnal i associatiu, per vincular a la resta de la societat. Només des d’una visió estratègica amb la participació de tots els agents implicats serà possible establir objectius i actuacions a mig i llarg termini.

El principal repte amb el què ens trobem és que Terrassa és una ciutat desigual. Les dades publicades recentment per l’Idescat a l’Índex Socioeconòmic Territorial (que fa una radiografia de la situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda dels veïns/es d’una zona determinada) mostren notables desigualtats entre els diferents barris de la ciutat. En aquest sentit, es fa palesa una vegada més la diferència entre els barris del centre i el seu entorn, i els barris més perifèrics de Terrassa. Pel que fa a la renda mitjana per persona, mentre al Centre se situa en els 17.500€, al barri de Ca n’Anglada amb prou feines supera els 8.000€, barri on també destaca la població jove sense estudis postobligatoris: un 64% davant del 18,9% del Centre. Els treballadors de baixa qualificació són un altre element que destaca aquest informe: mentre al Centre se situa en el 4% i a barris com l’Antic Poble de Sant Pere o Ca n’Aurell en el 7%, al barri de Sant Llorenç ens trobem en el 24,7%, a Ca n’Anglada el 23,9% i a barris com Can Jofresa, Can Palet II, Guadalhorce o Xúquer gairebé arriba al 20%. Sense entendre aquestes desigualtats i els seus orígens és impossible plantejar solucions que siguin durables a mig i llarg termini. La millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes passa per millorar-ne la seguretat, sí, però sobretot per reduir la pobresa i les desigualtats.

Instruments com els Plans de Barris que la Generalitat de Catalunya va impulsar durant els tripartits van començar la transformació de la vida als barris de moltes ciutats de Catalunya que patien problemàtiques socials. Va ser una eina innovadora, no només a Catalunya, sinó a la resta d’Espanya, que pretenia afrontar la intervenció en aquests barris des del punt de vista de la transformació urbanística, la rehabilitació dels edificis i la supressió de barreres arquitectòniques. Però també des d’un punt de vista social, tenint en compte l’equitat de gènere i la millora de les condicions socioeconòmiques de la ciutadania. A Terrassa tenim els exemples del Districte II i del barri de La Maurina com a sectors que es van veure notablement transformats gràcies a aquest instrument de la Generalitat. Malauradament, amb l’arribada de Convergència i Unió al Govern van quedar suprimits i els projectes de continuació van quedar truncats.

En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa ha mostrat el suport a la recuperació de la Llei de Barris en vàries ocasions, i al novembre de 2020 va aprovar una proposta del PSC per engegar el projecte Barris Sostenibles com un instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats socials a Terrassa. No obstant això, i malgrat l’augment de les desigualtats a la nostra ciutat, el Govern municipal encara no ha començat amb la implementació d’aquest projecte.

Així mateix, l’ajuntament està treballant en un projecte de millora de la policia municipal, per adaptar-se als temps actuals, dotar-la que de la preparació i els recursos adients, i dur a terme les seves funcions des d’una òptica més propera a la ciutadania, avançant en la seva funció educativa i social. Aquest projecte, entre d’altres, aborda la definició d’un nou model organitzatiu que pot comportar alguns canvis en les unitats operatives de la nostra policia.

En definitiva, cal posar la millora de la qualitat de vida al centre de l’acció política, focalitzant-la en la millora de seguretat i la lluita contra les desigualtats. Només així aconseguirem una societat i una ciutat que permeti a la ciutadania desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat, tranquil·litat i prosperitat.

ACORDS

Primer.- En el marc del projecte de millora integral de la policia municipal, reforçar i adequar les unitats operatives, com la USOP, a les necessitats reals de la societat actual, redistribuint els recursos necessaris per garantir la convivència i la seguretat, accelerar en el possible la instal·lació de càmeres unipersonals i cascs pels agents, i altres mitjans de protecció que sigui necessari.

Segon.- Accelerar, en la mesura del possible, la instal·lació de càmeres de seguretat.

Tercer.- Mostrar tot el recolzament als agents de la Policia Municipal.

Quart.- Fer difusió de l’oferta municipal d’activitats i programes educatius de foment de l’educació en els valors del civisme, el respecte i la no violència, que, amb els coneixements tècnics i la col·laboració dels cossos policials, contribueixen a la prevenció, la detecció i la solució dels actes delictius i d’incivisme que puguin produir-se a l’entorn i que afectin a qualsevol membre de la comunitat educativa, sempre en col·laboració amb els centres educatius de la ciutat.

Cinquè.- Analitzar tots els indicadors de desigualtat a la ciutat i, alhora, fomentar programes comunitaris a les zones prioritàries, amb participació de les entitats que facilitin la cohesió social amb un increment del civisme, responsabilitat i autoestima individual i social.

Sisè.- Avançar en el projecte d’una escola de segona oportunitat.

Setè.- Continuar amb les intervencions urbanístiques i arquitectòniques als barris amb més desigualtats.

Vuitè.- Traslladar aquesta proposta de resolució a totes les associacions de veïns/es de Terrassa, associacions de comerciants, centre educatius , associacions de mares i pares de Terrassa.


Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa