Terrassa en Comú portarà al Ple del mes de desembre una proposta de resolució per a la creació d’una Oficina Municipal de Dades a l’Ajuntament. “Estem immersos en una revolució tecnològica que està vinculada amb processos de generació de dades i d’informació de manera accelerada. El repte és com una administració pública aconsegueix adaptar-se a aquesta revolució” ha manifestat Xavi Matilla. “Creiem que l’Ajuntament no està preparat per a abordar aquest repte tecnològic, ha fet algunes passes, alguns projectes, però cal prioritzar alguns processos i algunes accions perquè l’Ajuntament es posicioni per poder abordar aquesta revolució”.

L’Oficina Municipal de Dades haurà de recollir, custodiar, produir i/o analitzar dades de gestió, administratives i tècniques; Open Data i conjunts de dades bruts i metadades obertes; estadística oficial; continguts oberts i dades externes. En el cas de l’administració local la informació, “les dades que genera una ciutat i que generem els ciutadans són un bé estratègic, d’importància no només econòmica sinó a l’hora de pensar com s’avaluen i com es formulen les noves polítiques públiques” ha explicar Guitart. El coneixement i el conjunt de dades que una ciutat genera fan possible que l’Ajuntament proporcioni serveis de qualitat a la ciutadania, generar i divulgar coneixement i facilitar el creixement i la millora de la productivitat. “o innovem i som capaços d’adaptar-nos aquesta nova realitat o els Ajuntaments no estaran capacitats per a adaptar i produir polítiques públiques adequades per als nous temps, per això és imprescindible que l’Ajuntament aprofundeixi en una estratègia de digitalització” ha afegit Matilla.

La proposta demana la realització d’un estudi preliminar a la creació de l’Oficina Municipal de Dades per poder definir-ne els principis rectors de l’Ajuntament amb les dades, els objectius, missió, responsabilitats i l’autoritat. També demana definir, elaborar i actualitzar un quadre de comandament municipal. Una eina de visualització de dades per tal de facilitar i habilitar el monitoratge de les polítiques públiques sobre la ciutat. “No oblidem que les dades, la informació i el coneixement permeten millorar el bon govern de les nostres ciutats, reduir desigualtats, crear noves oportunitats, millorar la gestió dels recursos públics així com són elements crítics pel benestar social, polític i econòmic d’aquesta”, sentencien des de TeC.

Nou comentari