Que els serveis d’Urgències de Mútua Terrassa i l’Hospital estan saturats no és cap novetat. És més: s’ha convertit en una cosa ja habitual, en un problema crònic. Sales d’espera amb pocs seients buits, gent esperant a ser atesa pels passadissos. Dels pacients que siguin cridats pel megàfon, alguns afortunats aniran cap a un box, probablement per a acabar en un passadís, amb una llitera i un nom assignat al tros de passadís: Passadís Ps2 T1, T2… fins a T9. Esperaran al costat de portes, personal mèdic entrant i sortint, lavabos, escombraries i material mèdic. Allí seran atesos pel personal sanitari que farà el seu treball amb els escassos mitjans humans i el reduït espai del qual disposen. En aquell moment, escoltaran tot l’historial dels pacients al seu al voltant, ja que la saturació d’aquesta zona fa impossible la intimitat. Amb una mica de sort, els examinaran darrere d’una cortina, però a aquells que els assignin una llitera en el passadís ni tan sols tindran aquesta intimitat. I és així des de fa anys.

Uns metres més enllà, entra la llum pels cristalls en una zona diàfana, espaiosa, àmplia. La pots veure des del pont de l’avinguda de Jacquard. Adjacent a l’entrada d’urgències queda aquest espai envidrat, nou, a l’espera. Un espai en silenci, amb el terra ple de pols perquè ningú ho trepitja des que es va acabar la seva construcció, fa ja gairebé un any. Un espai al qual només li falta l’adequació interior, i que està destinat precisament a l’ampliació de la zona d’urgències. A l’altre costat del pont de l’avinguda de Jacquard, un edifici nou: Consultes Externes, funciona des de fa mesos.

Altres projectes també han vist la llum amb el suport de l’Ajuntament. Fa uns mesos coneixíem que en el marc de la Comissió de seguiment de les obres de Mútua Terrassa, el consistori va arribar a un acord amb Mútua perquè posés en marxa l’ampliació de l’horari d’aparcament d’ús públic en l’edifici de les noves consultes externes. Però, de poc serveix tenir un horari més ampli per a aparcar si en arribar a Urgències ens trobem amb una situació de saturació estructural i d’espai insuficient.

Des de Ciutadans Terrassa hem insistit en la problemàtica de la saturació d’Urgències a la nostra ciutat. Ja el febrer de 2016 la Junta de Portaveus va fer una denúncia pública d’una situació de col·lapse d’aquest servei en els nostres centres hospitalaris, Mútua i Hospital de Terrassa, i que ja llavors s’havia convertit en quotidiana. En l’inici de mandat, vam preguntar per què hi havia una zona per a ampliar urgències de Mútua paralitzada. El setembre de 2019, vam tornar a preguntar a l’equip de govern en quin estat es trobaven les reunions del consistori amb els responsables de Mútua per a solucionar el problema estructural de saturació. La resposta de la regidora de Salut va ser que es faria un seguiment d’aquest tema.

El problema és greu i afecta la vida diària dels ciutadans. En Cs considerem que no és suficient amb preguntar què està passant, sinó que és necessari actuar. Per això, en el ple de desembre vam sol·licitar també al govern municipal conèixer quin havia estat el criteri perquè on abans hi havia un director assistencial en Mútua, ara hi hagués dos, que ho seran al 50% de dedicació cadascun. També vam tornar a insistir en el seguiment de les dates de finalització de les obres d’adequació dels espais interiors d’ampliació d’Urgències en Mútua, Fins avui, el consistori no té resposta.

Ens continuem trobant que una prioritat tan important com el servei d’Urgències de Mútua segueix sense solucionar-se, encara que la solució estigui acabada i tancada a escassos metres, llista per a ser estrenada. Tot davant la passivitat dels gestors i responsables, que al·leguen que encara s’estan licitant les obres per a l’adequació dels espais interiors, i que no hi ha una data prevista per a la finalització d’aquest recinte que es va construir expressament per a ampliar la zona d’urgències de Mútua. I els pacients continuen esperant, amuntegats en els passadissos, uns metres més enllà. Un espai buit des de fa gairebé un any sense motiu aparent. Solament queda una pregunta: Quant més haurem d’esperar?

Isabel Martínez

Regidora del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) Terrassa

Nou comentari