El PSC ha portat al ple d’octubre, celebrat aquest matí de divendres, una Proposta de Resolució per engegar un pla per la revitalització del comerç local. S’ha tombat, amb el vot en contra de l’equip de govern, el faborable del PSC i l’abstenció de la resta de grups.

L’ha defensat Amadeu Aguado, que ha remarcat la situació difícil del petit comerç, situació agreujada per la pandèmia i per les vendes “on line”. El PSC entén que el comerç de proximitat és font de cohesió social. Montserrat Trullàs, de Junts per Terrassa ha mostrat dubtes sobre les mesures i proposa exigir al govern espanyol fer arribar ajudes directes. David Aguinaga, per part de Cs, no ha vist clares les ajudes universals sense tenir en compte els ingressos. “Potser és millor afinar el tret, amb concursos de vals de descompte on faci falta aportar les dades i crear així una base.” Nicki Ramírez, de Tot per Terrassa. “Calen accions però no cal que siguin les que fan altres municipis. El que vostès proposen no té ni cap ni peus. No és equitatiu. No tots els actors tenen les mateixes necessitats.” Isaac Albert, d’ERC: “D’idees tothom en té… El sector és molt divers. Aqui parlem amb una alegria que no toca. El val de descompte no el pots dirigir al sector que està patint. ´És una proposta no adecuada en aquest moment. Proposen repartir diners que no tenim, no pas deixar de gastar. L’acord és inaplicable”.

Proposta de Resolució per engegar un pla per la revitalització del comerç local.

Amadeu Aguado Moreno, regidor del Grup Municipal del PSC-CP, d’acord amb allò que estableixen els articles 13 i 57 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El petit comerç ja fa temps que pateix. Amb l’augment de les vendes per internet, l’increment dels preus del lloguer, entre d’altres, el comerç de barri es troba en una situació delicada. A més, degut a la crisi sanitària, s’han disparat les vendes online amb creixements de fins a un 50% interanual a alguns sectors, fet que ha impactat fortament en el sector comercial minorista. Aquest mes hem conegut algunes dades molt preocupants, com el tancament d’un 9,4% de les empreses de Terrassa o un potencial risc de tancament del 13% dels comerços a Catalunya abans d’acabar l’any, percentatge que augmenta fins al 25% en cas de l’hostaleria. Des del PSC entenem que el comerç de proximitat, el que trobem als carrers de la nostra ciutat, ajuda a teixir una societat sana i cohesionada; així com a mantenir barris amb entitat pròpia i no només com a zones residencials. Considerem que des de l’Ajuntament de Terrassa hem de fer tots els esforços possibles per tal de mantenir-lo i ajudar a revitalitzar-lo. Una mesura que s’ha dut a terme arreu del territori són programes de descomptes directes per a ciutadans. Aquests descomptes, cofinançats directament del pressupost municipal, estan dirigits a comerços l’activitat dels quals s’ha vist aturada degut a l’estat d’alarma o a les restriccions sanitàries posteriors.

A més, es focalitzen al teixit empresarial que més ha patit la crisi sanitària: els petits establiments, que no formen part de cap cadena comercial, franquícia o similar. Un cas que ja funciona és el de Sant Cugat. Segons les línies del seu programa, s’hi poden adherir comerços petits de fins a 9 treballadors que s’hagin vist obligats a tancar durant l’estat d’alarma, l’ajuntament subvenciona parcialment aquests descomptes amb un fons de 600.000€ i s’ha fet arribar un val de descompte de 20€ a cada unitat familiar. És evident que cal personalitzar aquesta mesura a la realitat social i comercial de la nostra ciutat. Segons les dades de l’IDESCAT, la ciutat té unes 85.000 llars, i amb un descompte de 15€ per llar, l’ajuntament hauria de destinar al voltant de 1,4 M€. Alhora del programa de descomptes, la mesura hauria d’anar acompanyada d’una forta campanya promocional que rellanci el comerç. Per tot plegat, proposem els següents acords:

ACORDS

1. Crear un programa de revitalització del comerç local mitjançant descomptes directes als ciutadans de Terrassa. Aquests descomptes han de ser bescanviables al comerç local que s’hagi vist afectat per les restriccions derivades de l’estat d’alarma o als tancaments posteriors per restriccions sanitàries i s’han de fer extensius a totes les unitats familiars de la ciutat.

2. Acompanyar el programa d’una campanya mediàtica de promoció del comerç local vinculada al programa de descomptes i vehiculada a través dels eixos comercials ja existents a la ciutat.

3. Destinar una partida del pressupost municipal per a dotar de fons a aquest programa de descomptes i a la campanya publicitària.

4. Fer arribar aquest acord a les associacions de comerciants de la ciutat, a les associacions de veïns i veïnes, als sindicats, a les associacions patronals (CECOT, Foment…) i als òrgans de participació del comerç local.

Nou comentari