Els dos regidors de Junts per Terrassa van prendre possessió de l‘acta d’edil després de prometre complir fidelment les obligacions del seu càrrec. El portal de Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa ens permet conèixer quines retribucions li pertoquen a cadascú, i quins són els béns declarats.

Miquel Sàmper declara tenir el 50% d’una casa a Matadepera que va comprar el 2017 i per la qual paga hipoteca. També té un 80% d’un despatx adquirit el 1997. Del mateix any, li consta el 100% d’una plaça de pàrquing a Terrassa. Quant a vehicles, posseeix un opel insignia del 2012. El regidor de Junts per Terrassa té un 10% d’accions de l’empresa Sàmper Riba Associats SL. Sàmper no declara res en l’epígraf de compte corrent, d’estalvi o pla de pensions.

Meritxell Lluís declara no tenir cap bé immoble (habitatge, local, aparcament o traster) de la seva propietat. Sí que té un Volskwagen Polo que es va comprar el 2009. En l’epígraf d’accions i participacions declara tenir diferents plans amb prop de 9.000 euros mentre que al compte corrent té una mica més de 3 mil euros.

Nou comentari