MónTerrassa
El PSC Terrassa s’entesta a impulsar la participació ciutadana al ple

El PSC presenta al ple municipal d’aquest divendres una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS PLENS MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El preàmbul del Reglament de ParƟcipació Ciutadana aprovat definitvament al Ple municipal de
l’Ajuntament de Terrassa del mes de juliol del 2016 estableix el següent:


“Ara fa 27 anys que Terrassa es va dotar per primera vegada d’un reglament de participació
ciutadana com a “peça fonamental d’un projecte obert d’articulació i desenvolupament de la
democràcia a Terrassa”. Sis anys més tard se’n va fer una actualització que ha esdevingut vigent fins
a avui dia. Durant tots aquests anys l’Ajuntament de Terrassa ha fet un llarg camí en la recerca i en
l’adaptació dels canals i els mecanismes de participació. La prova més evident d’aquesta aposta per
la parƟcipació de la ciutadania en els projectes de ciutat són la gran varietat de processos
parƟcipaƟus endegats en diversos àmbits com ara l’urbanístic, el pressupostari, d’equipaments,
mobilitat, entre d’altres. Durant tot aquest temps també s’ha posat a debat l’anomenada
“parƟcipació ciutadana” mitjançant un procés que va concloure amb el Pla estratègic de participació
ciutadana l’any 2011, en què s’entenia la participació ciutadana com un procés d’aprenentatge
conƟnu per millorar la qualitat de les decisions públiques.


Així doncs, l’experiència acumulada durant aquests anys quant a eines, instruments i òrgans de
parƟcipació posa de manifest la necessitat de millora, de renovació i d’innovació per aconseguir una
parƟcipació real i efecƟva de la ciutadania.


Els ciutadans i les ciutadanes reclamem un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades
en valors com la proximitat, la transparència, l’eficàcia i el rendiment de comptes de l’Administració.
Una Administració que doni resposta als nous paràmetres i demandes socials, que sigui transparent
i que sigui oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i la participació ciutadana en aquells
assumptes que generen interès o inquietud i, sobretot, que esdevinguin actors actius a l’hora
d’avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques. (…).”


A dia d’avui, la realitat participativa a la ciutat de Terrassa està lluny de les voluntats polítiques
descrites anteriorment, i no només això, sinó que fins i tot es pot afirmar amb rotunditat que s’han
fet passos enrere en les quotes de participació ciutadana assolides en anteriors mandats amb
l’esforç de tots i totes.


Els motius d’aquest retrocés participatiu poden ser molts i diversos, i és evident que les restriccions
derivades de la pandèmia de la Covid-19 hi han tingut molt a veure. Però hi ha un altre motiu i que
no és menys important i és el fet que la ciutat té un govern que interpreta de forma absolutista la
majoria què disposa. No en va, la primera mesura que va prendre en aquest mandat, de forma
unilateral i sense el consens de la Junta de Portaveus, va ser traslladar els plens, que històricament
se celebraven els dijous a la tarda, precisament per afavorir la participació, a divendres pel maơ,
quan la majoria de gent treballa. Aquest fet, aparentment innocent però imposat amb tota la
intencionalitat, ha comportat que l’assistència ciutadana als plens caigués en picat fins al punt de
que en els darrers plens hem pogut observar un saló completament decaigut, buit d’assistència i
participació.


Aquest no és l’únic fet remarcable en relació als dèficits participatius durant aquest darrers dos anys
i mig, n’hi ha més i de molt significatius. La supressió de nombroses competències del Ple municipal
i la seva atribució a la Junta de Govern Local, l’eradicació dels pressupostos participatius en
inversions, l’eliminació de competències dels Consells Municipals de Districte, la decisió del Govern
municipal de deixar fora l’oposició del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa, o
l’aprovació dels primers pressupostos municipals d’aquest mandat sense passar abans pels Consells
Municipals de Districte són alguns exemples que evidencien el retrocés en participació i
transparència que hem viscut en aquest mandat.


Recentment s’han celebrat les audiències públiques corresponent al 2021, un espai que és (o hauria
de ser) una de les principals eines de rendició de comptes del Govern municipal i de participació de
la ciutadania en els afers públics, en aquest cas en la gestió política de la ciutat. No obstant això,
malauradament no podem afirmar que enguany s’hagi aconseguit aquest objectiu. La pràcticament
nul·la participació de la ciutadania en aquestes audiències demostra que el Govern municipal no té
interès per fomentar l’interès ciutadà en els aspectes més destacats de la gestió pública municipal.
El fet celebrar les audiències de manera telemàtica quan no hi havia necessitat de fer-ho, o agrupar
diverses àrees en la mateixa audiència denota la voluntat del Govern d’entorpir tot el possible el fet
que la ciutadania participi en aquest espai. I ho han aconseguit.

Cal recuperar tot el que s’ha perdut respecte la participació de la ciutadania en els afers públics, i cal
començar per impulsar la participació a l’òrgan més important de la democràcia municipal: el Ple de
l’Ajuntament. Que la ciutadania estigui informada del que succeeix al Ple i que participi a través de
les eines que preveu el Reglament de Participació Ciutadana és quelcom fonamental per enfortir la
democràcia local. I qui ha de fomentar i impulsar l’interès de la ciutadana en aquest òrgan és la
pròpia administració en la seva qualitat de garant de l’exercici de la transparència que ha
d’impregnar la gestió pública.


Per tots aquest motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Traslladar a la Junta de Portaveus el debat sobre la conveniència de retornar la celebració
dels plens a la tarda.
Segon.- Iniciar una campanya informativa i divulgativa per afavorir l’assistència i les diferents formes
de participació ciutadana als plens municipals.
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquesta proposta de resolució a la FAVT, a totes les associacions
veïnals de la ciutat, als membres de la Comissió de Seguiment del Reglament de Participació
Ciutadana, als membres de la Comissió Ciutadana de Transparència, i als membres dels set Consells
Municipals de Districte de la ciutat.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Jose Luis Charles Gracia a desembre 02, 2021 | 10:34
    Jose Luis Charles Gracia desembre 02, 2021 | 10:34
    Davant d'aquest article, i davant de tanta insistència sobre la participació ciutadana, no puc si més no recordar als militants i simpatitzants del PSC, que li preguntin a Eva Candela i Javier García, com a figures destacades del mateix, sobre el que ells entenen sobre la participació i si creuen que el que han realitzat aquestes persones sota l'excusa d'una mediació van fer una ingerència inadmissible aconseguint apartar una candidatura del procés d'elecció de la nova junta de la FAVT i així col·locar els seus afins a la direcció de la mateixa amb el consentiment de la seva presidència i secretària, doncs segons paraules de la mateixa Eva Candela, van ser aquestes persones les que van recórrer a ella per a la falsa mediació que porto a la fugida de membres de la segona candidatura, així com de dos sonats transfugismes a l'única candidatura que es va presentar a l'assemblea. Solament afegir que espero que consti l'acta sencera de l'assemblea i que es publiqui per a coneixement de tots els veïns de Terrassa, que entenc tenen dret per saber què ha passat els dies anteriors a l'assemblea. La veritat és que no s'entén tanta referència a la participació ciutadana, d'altra banda tan necessària i aconsellable, com la col·laboració entre partits i entitats socials i veïnals, amb allò que s'ha fet entre algunes persones, suposo que una petita minoria, de les respectives direccions de la junta FAVT i del PSC. En fi, una pena…

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa