MónTerrassa
EL PSC Terrassa, contra la tirania dels rols de gènere

El PSC proposa un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. Si s’aprova, es llegirà al ple municipal ordinari d’aquest divendres.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les Dones,
refermem el nostre ferm compromís per erradicar la violència masclista i prioritzar les polítiques
centrades en els drets de les dones, la meitat de la població.


Enfront del discurs negacionista de certs partits, els i les socialistes reivindiquem que només el
feminisme garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats peti
violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177 des de 2003). A
més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 5 menors han estat assassinats per
violència vicària. Les dades oficials només són la punta de l’iceberg. Darrere de la fredor de cada
xifra i cada percentatge està la vida d’una dona.


La violència masclista té moltes cares: segons dades publicades a la darrera Macroenquesta del
2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en
l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere de
l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la
indemnitat sexual, produint-se un increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més
freqüent de les vícƟmes de delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els
20 anys i dels agressors entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l’Estat va alertar en la Memòria
Anual 2019 sobre l’augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat
a noies menors i ho va relacionar amb l’ús de la pornografia a través de les xarxes socials, i també
alerta de l’augment del 55% de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte a l’any
anterior i un 175% respecte a 2018.


Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la
meitat de la població pateixi violència. Per això, reivindiquem les polítiques feministes com
l’instrument més úƟl per lluitar contra la violència masclista, aconseguir la igualtat real i efectiva
entre dones i homes, i garantir el compliment de l’agenda feminista:

 1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure de la tirania
  dels rols de gènere.
 2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista.
 3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial.
 4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat.
 5. Lluitar contra la mercanƟlització del cos de les dones en totes les seves formes: ventres de
  lloguer, pornografia i abolició de la prostitució.
  Només amb polítiques feministes aconseguirem una societat lliure de masclisme i de la seva
  violència. Amb orgull, reivindiquem el nostre llegat i treball políƟc diari, perquè, objectivament, les
  dones només hem avançat en drets amb governs socialistes: el dret al divorci i a l’avortament, la
  Llei integral contra la violència de gènere i l’actual Pacte d’Estat, la Llei d’autonomia personal i
  atenció a la dependència, la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, la lluita contra la bretxa
  salarial o l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, són només alguns exemples de les
  polítiques socialistes.

  Per a nosaltres, la lluita contra el masclisme és una qüestió d’Estat. El govern socialista ha transferit
  anualment recursos del Pacte d’Estat per lluitar contra la violència de gènere (aquest any han estat
  12,96 M€). Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar les
  políƟques que haurien de fer i no fan alguns Governs autonòmics que, com a Catalunya, tenen les
  competències transferides. La Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del Govern central
  gràcies al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, però les entitats encara esperen mig milió
  que el Govern els deu per al desenvolupament de projectes.
 6. Catalunya lidera el percentatge de dones que han patit violència masclista i dictamina menys ordres
  d’allunyament. Exigim al Govern de la Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per
  començar a redactar, amb 3 anys de retard, el Pacte català contra la violència masclista.
  Seguim treballant l’agenda feminista amb aliances amb les dones i també amb els homes
  compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només treballant en xarxa i des de la
  complicitat i sonoritat contra el patriarcat, aconseguirem batre’l i fer realitat l’agenda feminista.
  Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, amb la lluita
  contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només una societat en
  la qual les dones no sofreixin violència per ser dones pot ser considerada completament lliure,
  només una democràcia lliure de violència masclista és una democràcia plena.
  Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat d’elecció,
  reivindiquem les polítiques feministes per assolir una societat lliure de violència masclista.
  Per tot això es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció del següents:
  ACORDS
  PRIMER.- Instar la Generalitat de Catalunya a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a
  construir una ciutadania plena i lliure dels rols i estereotips de gènere, ser un govern exemplar en la
  lluita contra la violència masclista i contra els discursos negacionistes i misògins, garantir la igualtat
  laboral i la igualtat salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i
  lluitar activament contra la prostitució i perseguir el proxenetisme
  SEGON.- Ratificar el ferm compromís de l’Ajuntament de Terrassa amb les polítiques feministes, els
  drets de les dones i l’eradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i dotar dels
  recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les formes de violència
  masclista i el discurs negacionista i posicionament polític que negui la violència que pateixen les
  dones pel fet de ser dones.
  TERCER.- Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la violència de gènere de 28 de
  desembre de 2004, en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les
  competències locals, així com el seu seguiment i exigir al Govern de la Generalitat que prioritzi la
  comissió de partits polítics per començar a redactar el Pacte català contra la violència masclista.
  QUART.- Exigir a la Generalitat el pagament del mig milió d’euros que el Govern hi deu a les entitats
  per al desenvolupament de projectes.
  CINQUÈ.- Instar al Govern d’Espanya a impulsar un marc normatiu orientat a l’abolició de la
  prostitució. Impulsar en el marc de les competències locals que les polítiques públiques en matèria
  de serveis socials, sanitat, seguretat i igualtat tinnguin també com a objectiu l’abolició de la
  prosƟtució. Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb
  eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l’explotació sexual.
  SISÈ.- Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència masclista,
  els discursos misògins i que treballen per la igualtat d’homes i dones, i coordinar-nos en accions
  conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre
  compromís amb les víctimes.
  SETÈ.- Traslladar el contingut d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
  Catalunya, a les associacions municipalistes FMC i AMC, i a les entitats que formen la Comissió 8 de
  març de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa