MónTerrassa
EL PSC Porta al ple la promoció de la targeta de transport T- Verda

El PSC presenta al ple de febrer una Proposta de resolució per a la promoció de la targeta de transport públic T-

Verda a la ciutat de Terrassa.

Proposta de resolució per a la promoció de la targeta de transport públic T- Verda a la ciutat de Terrassa. Marc Armengol Puig, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La tardor de l’any 2017 es va posar en funcionament la targeta T-Verda, integrada en el Sistema Tarifari Integrat de transport públic gestionat per l’Autoritat del Transport Metropolità i de la qual la ciutat de Terrassa en forma part a través de Associació de Municipis pel Transport Urbà. L’objectiu era crear un títol de caràcter ambiental que facilites la retirada de la circulació de vehicles vells, altament contaminants, i acompanyés en un canvi d’hàbits la mobilitat cap a l’ús del transport públic, a canvi de permetre viatjar de forma il·limitada i gratuïta per les 6 zones del sistema de transport públic durant tres anys. Durant aquest període de dos anys, s’ha aconseguit retirar de la circulació 6.800 vehicles i el nombre de viatges realitzats amb la T-Verda ha superat els 3 milions de desplaçaments en total. Així mateix, en els darrers mesos hi ha hagut un notable increment de sol·licituds coincidint amb la entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona. En el cas de Terrassa, les dades facilitades per l’AMTU ens diuen que el nombre de sol·licituds entre finals del 2017 i principis del 2020 han estat de 127. Tot i ser unes dades positives, pensem que no són significatives tenint en compte el nombrós parc automobilístic de la nostra ciutat, xifrat en uns 118.000 vehicles, entre turismes i motocicletes. Tenint en compte que en els propers mesos, i seguint el Pla de Mobilitat Urbana aprovat l’any 2016, s’implantarà la Zona de Baixes Emissions a la nostra ciutat, creiem que és un bon moment per intensificar la promoció d’aquest títol amb caràcter ambiental que ajudi a transformar.

ACORDS

Primer.- Difondre des de l’Ajuntament de Terrassa l’existència i els avantatges de la T-Verda, incentivant les sol·licituds d’aquest títol de transport al nostre municipi.

Segon.- Traslladar aquests acords a l’AMTU i l’ATM, i a les entitats de la nostra ciutat que

treballen en la promoció de la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa