MónTerrassa
Ajudes per a la ventilació locals d’oci nocturn, bars i restaurants de Terrassa

El ple ha aprovat la PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA LINIA D’AJUDES PER MILLORAR LA VENTILACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’OCI NOCTURN, BARS I RESTAURANTS presentada per CS (transaccionada amb equip de govern municipal). S’ha aprovat per unanimitat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La prestigiosa revista mèdica The Lancet o la U.S. Centers for Disease Control and Prevention, i recentment a la revista Science i la Universitat Johns Hopkins, adverteixen que la immensa majoria dels contagis per COVID-19 es donen a través d’aerosols respiratoris. Els quals, a diferència de les gotícules, poden mantenir-se en suspensió en l’aire durant força temps en llocs tancats i poc ventilats. Ja hi ha estudis on es conclou que les persones contagiades de SARS-COV-2 exhalen moltíssims més aerosols que gotícules, això no nega que segueixi sent altament recomanable mantenir higiene de mans com a mesura de precaució, però sí que aconsella posar el focus en la transmissió aèria. Les restriccions en llocs tancats són habituals davant la sèrie de rebrots que s’estan donant, bona part dels focus semblen procedir d’aquí: A l’entrar, ens traiem la mascareta i ens posem a parlar, menjar i beure al seu interior.

Els científics adverteixen que el risc de contagiar-se de COVID en interiors podria ser gairebé vint vegades més gran que a l’exterior. En aquest sentit convé recordar que més enllà de l’espai privat, són els locals d’oci nocturn, bars i restaurants els més afectats per les restriccions. I que, més enllà de campanyes de comunicació que reforcen la informació sobre les millors pràctiques higièniques en locals tancats, és urgent establir, des de totes les administracions, línies d’ajudes econòmiques perquè aquests establiments puguin escometre la instal·lació, reforma o actualització dels sistemes de ventilació més apropiats. Aquests sistemes han de complir amb les recomanacions d’operació i manteniment dels sistemes de climatització, ventilació d’edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-COV-2 del Ministeri de Sanitat (45m3/h per persona).

A Terrassa encara romanen tancats quaranta vuit locals d’oci nocturn, i són centenars els establiments relacionats amb l’hostaleria que han d’aplicar restriccions severes d’aforament i higiene per tal de poder continuar amb la seva activitat debut a la pandèmia. Amb l’objectiu de seguir contenint les mètriques d’infecció, en la línia de millorar les mesures preventives per combatre la propagació de virus pel bé de la salut col·lectiva, i de preservar la continuïtat de l’activitat en locals d’oci nocturn, bars i restaurants, presentem els següents

ACORDS

PRIMER. Instar al govern de l’Ajuntament de Terrassa a estudiar la possibilitat de crear una línia de ajudes en el pressupost de 2021 per a l’adjudicació d’obres de millora dels sistemes de ventilació en establiments afectats per les restriccions COVID com els d’oci nocturn, bars i restaurants.

SEGON. Proposar a la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministeri d’Industria la creació d’una línia de finançament extraordinari per facilitar als ajuntaments la creació de línies d’ajudes econòmiques per a l’adjudicació d’obres de millora dels sistemes de ventilació a establiments afectats per les restriccions COVID com els d’oci nocturn, bars i restaurants.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa