PR suspendre l’aplicació del preu públic a la telefonia mòbil

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A SUSPENDRE L’APLICACIÓ DEL PREU PÚBLIC A LA TELEFONIA MÒBIL AL 2021

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La nova situació causada per la Covid-19 ha accelerat la incorporació de les noves tecnologies a tots els àmbits. En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Coneixement ha elaborat un informe que recull 200 oportunitats de negoci arreu del món per a empreses catalanes vinculades específicament a la Covid-19. Les oportunitats han estat identificades per la quarantena d’Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que ACCIÓ té a 70 països tenint en compte les característiques i potencialitats del teixit empresarial català. L’informe detecta que les tecnologies amb més oportunitats de negoci a escala internacional arran de la pandèmia són la Internet de les Coses (amb un 20% del total d’oportunitats identificades), la connectivitat-5G (16%), la impressió 3D (10%), la intel·ligència artificial (9%) i el disseny avançat de medicaments (9%).

A Terrassa tenim un teixit d’empresarial, d’investigació i docència amb capacitats de desenvolupar projectes relacionats amb les noves tecnologies on el paper de les telecomunicacions és fonamental: LEITAT, PARC AUDIOVISUAL, UPC, AJUNTAMENT, etc. De fet, tenint en compte la capacitat d’oferir oportunitats d’inversió tecnològica podríem captar part dels fons de recuperació COVID de la Unió Europea. En aquest sentit seria molt important que Terrassa pogués desenvolupar una estratègia 5G-Friendly, oferint la ciutat com a banc de probes d’una tecnologia de telefonia mòbil que canviarà les maneres de comunicar de les persones, de les coses i dels processos industrials. Amb l’objectiu de fer un primer pas en la idea que Terrassa esdevingui un punt de trobada de nous projectes tecnològics al 2021 proposem els següents

ACORDS

PRIMER.

Instar al govern de l’Ajuntament de Terrassa a suspendre, almenys, durant l’any 2021 l’aplicació del preu públic on es regulen les tarifes a satisfer per la implantació d’una estació base de telefonia mòbil a un equipament municipal.

SEGON. Comunicar aquesta mesura als operadors de telefonia mòbil.

Nou comentari