MónTerrassa
El ple de Terrassa acorda ampliar el servei públic d’Autobusos sempre que sigui possible

El ple municipal de novembre ha debatut una proposta de resolució per ampliar el Servei de Transport Públic d’Autobusos de Terrassa. La moció ha estat presentada pel portaveu del grup municipal del PSC, Marc Armengol. Ha estat transaccionada abans i s’ha aprovat després de les negociacions amb l’equip de govern, tot i que ERC ha dit no al segon punt.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS inicial del PSC

En el passat Ple d’octubre de l’Ajuntament de Terrassa, l’actual equip de govern format per Tot per Terrassa i Esquerra Republicana de Catalunya varen aprovar una nova pròrroga d’un any per a la concessió del servei de transport públic d’autobusos de Terrassa iniciada l’any 1989, finalitzada l’any 2009 i prorrogada fins a dia d’avui. Els motius esgrimits pel govern per sol·licitar aquesta nova pròrroga eren els de poder estudiar els plecs de condicions per a licitar un nou contracte de prestació de serveis per als propers 4 o 5 anys. L’any passat, el mateix equip de govern va aprovar la penúltima pròrroga d’un any amb la intenció de gestionar directament el servei, tal i com havien promès en campanya electoral. Voluntat que aviat va quedar descartada adduint la impossibilitat de fer efectiva la municipalització en aplicació de la Ley de la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de l’any 2013 i que tothom ja coneixia. A l’últim Ple de maig de 2019 de l’anterior mandat es va voler aprovar els Plecs de Condicions Econòmic i Tècnics per a licitar una nova concessió.

Aquests documents havien estat llargament treballats pels equips tècnics, econòmics i jurídics de l’Ajuntament, conjuntament amb la consultoria especialitzada de l’AMTU (Associació de Municipis pel Transport Públic), seguint escrupolosament tots els tempos legals i realitzant un procés participatiu previ amb participació de tots els agents implicats a la Taula de Mobilitat . Finalment, l’oposició no va permetre la seva aprovació a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, impedint elevar-los al Ple. Aquests plecs de condicions recollien un objectiu principal: la voluntat de millorar un servei de transport públic d’autobusos, ja altament valorat pels usuaris, i fer-lo més eficient en base a tres premisses: promoure la intermodalitat amb el tren i altres mitjans de transport, la millora de la freqüència de pas i la major cobertura territorial, tenint en compte òbviament el topall de les limitacions econòmiques. Així doncs en aquests documents s’hi incorporaven algunes propostes i demandes de la ciutadania avalades pel criteri tècnic del Servei de Mobilitat. Lògicament i malgrat les pressions veïnals i polítiques de tots els partits, no es van poder encabir totes les reivindicacions, algunes històriques, dels diferents barris de la ciutat, quedant a la recàmera de possibles i futures ampliacions del servei.

Tot seguit, s’apunten algunes demandes no ateses:

– Can Parellada: prolongació de la línia 4 cap a l’oest.

– Can Roca: recuperar les parades de les línies 5 i 7 que passaven pels grups de Sant Eloi.

– Poble Nou – Zona Esportiva: recuperar la línia que passava pel nord amb més freqüència de pas.

– Can Tusell: recuperar la línia 6 que passava pel nord.

– La Maurina: apropar la línia al nou casal de la Plaça de la Maurina.

– Can Gonteres: disposar d’una línia pròpia, no compartida amb Can Palet de Vista Alegre, amb més freqüència de pas i prolongada fins l’estació de la R4 de Rodalies.

– Can Palet de Vista Alegre: disposar d’una línia pròpia amb més parades i freqüència de pas de microbusos i consolidar el sistema de bus a demanda.

– Les Martines i Les Carbonelles: disposar de recorregut amb parades de la línia 12 dins el barri.

– El Roc Blanc i Can Trias: prolongar la línia 5 fins l’estació de la R4 de Can Gonteres.

Tenint en compte que l’equip de govern ha obert un nou escenari en relació a la prestació del Servei de Transport Públic d’Autobusos de la ciutat creiem oportú revisar les demandes històriques de la ciutadania per tal de incorporar-les als Plecs de Condicions Tècnics i Econòmics de la propera licitació del concurs per a un nou contracte de serveis. Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Convocar immediatament la Taula de Mobilitat perquè el Govern doni compte de la nova pròrroga del Servei de Transport Públic d’Autobusos de Terrassa i de la línia de treball actual que estudia alternatives a la concessió durant un període transitori fins que s’estabilitzi la situació després de la crisi sanitària pel COVID-19.

Segon.- En el marc de la Taula de Mobilitat, dona compte dels canvis significatius en el servei que es preveu als nous plecs i establir un període d’aportacions obert a la participació dels membres de la Taula de Mobilitat i a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat.

Tercer.- Comunicar aquesta proposta de resolució i l’adopció dels acords als membres de la Taula de Mobilitat i a totes les associacions de veïns i veïnes de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa