MónTerrassa
El ple de Terrassa arriba amb 11 propostes de resolució

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 31 de maig, el Ple Municipal corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 18 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del web municipal (www.terrassa.cat) i que a partir de divendres el vídeo íntegre del Ple estarà publicat

al canal Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa). El Ple també

es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ordre del dia:

Ple de maig de 2018

ORDRE DEL DIA ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1. Aprovació definitiva de la darrera pròrroga de continuïtat del servei d’abastament

d’aigua i tractament de les al·legacions rebudes.

2. Constitució dels òrgans de govern i administració de l’entitat “Terrassa Cicle de

l’Aigua, EPEL”.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

3. Aprovar la modificació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, sense

opció de compra, durant 60 mesos, d’ordinadors de sobretaula. Exp. ECAU

3249/2017.

4. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Dirección General del Cadastro.

ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

5. Aprovar la subrogació per part de la fundació FUPAR en els drets i obligacions

previstes en el plec de condicions que regeix la concessió de l’ús privatiu d’un espai

al Condicionament Terrassenc.

ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

6. Correcció d’errors materials en el dictamen d’acceptació de l’addenda 2018 del

conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al manteniment del

servei de Punt de Trobada, aprovat pel Ple en sessió de 25 de gener de 2018.

JUNTA DE PORTAVEUS

7. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència

masclista.

8. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de

Portaveus, si s’escau.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9. Proposta de Resolució presentada per Alcaldia – Presidència, relativa a la

concessió de Títol de fill adoptiu de la ciutat de Terrassa, a títol pòstum, al Sr. Lluís

Muncunill i Parellada (1868-1931)

10. Proposta de Resolució presentada per Alcaldia – Presidència, relativa a la

concessió de l’honor d’incorporació a la Galeria de terrassencs i terrassenques

Il·lustres, al Sr. Lluís Muncunill i Parellada (1868-1931)

11. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES per ampliació servei FGC a les línies

del Vallès coincidint amb les festes majors de Terrassa, Rubí i Sant Cugat i la

implantació d’un autobús nocturn entre l’espai jove i el centre de la ciutat.

12. Presentada pel Grup municipal de TeC per la creació d’un observatori de la

contractació de l’Ajuntament de Terrassa.

13. Presentada pel Grup municipal TeC per agilitzar i fixar terminis per a la

construcció d’un equipament municipal al Districte 3.

14. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans per estendre el programa “Treball

als Barris” a zones d’alta vulnerabilitat ocupacional.

15. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans de suport a les reivindicacions dels

treballadors del sector de venda no sedentària.

16. Presentada pels Grups municipals TeC i Ciutadans per garantir la disponibilitat

necessària de places d’educació secundària a la zona 2.

17. Presentada pel Grup municipal PDeCat demanant la llibertat dels presos polítics.

18. Presentada pel Grup municipal de la CUP sobre mesures anti – agressions

masclistes per Festa Major 2018.

19. Presentada pel Grup municipal de la CUP per a la creació d’una prestatgeria de

‘pensament crític’ a la biblioteca central

20. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

MUNICIPAL

21. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.889 al

4.133/2018, així com els tramitats electrònicament, 784 al 984/2018, dictats per

l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats

22. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix