MónTerrassa
Ple municipal de Terrassa telemàtic i amb dues intervencions d’entitats

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 18 de desembre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa), i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ordre del dia

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM de Terrassa en l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II.

2. Aprovar per a l’any 2021 les tarifes del servei de Transport Públic Urbà de Viatgers.

3. Aprovar per a l’any 2021 les tarifes dels aparcaments soterrats situats al Vapor Ventalló, a l’avinguda de Barcelona, a la plaça de Lluís Companys, a la plaça del Progrés, a la plaça del Primer de Maig, a la plaça del Dr. Robert, a la plaça Vella i a al Raval de Montserrat de Terrassa.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

4. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les que s’ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

5. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de desembre de 2019.

6. Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2021.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

7. Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Programa Marc de 27 de novembre de 2020 per col·laborar en el desplegament del programa de Reallotjament.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

8. Aprovació de la baixa de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la “Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública”.

JUNTA DE PORTAVEUS

9. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

10. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

11. Intervenció del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, per presentar una moció davant la situació d’urgència dels Serveis Socials a la ciutat.

12. Intervenció del Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, per presentar una moció en defensa del sistema públic de salut, demanant mesures per a la millora de l’atenció sanitària als centres de salut.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13. Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, per al període 2021-2023.

14. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en suport a les guarderies privades de Terrassa.

15. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la creació d’una línia d’ajudes per millorar la ventilació dels establiments d’oci nocturn, bars i restaurants.

16. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per incrementar un 10% net la plantilla de la Policia Municipal de Terrassa el 2021.

17. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per dotar en el Pressupost del 2021 les quantitats no exhaurides de les subvencions concedides a càrrec del Pressupost de 2020.

18. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a suspendre l’aplicació del preu públic a la telefonia mòbil el 2021.

19. Presentada pel Grup municipal del PSC, per establir un sistema d’avaluació i de seguiment del Programa de Govern.

20. Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Terrassa.

21. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

22. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions número 6.600 al 7.507/2020, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

23. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa